FORMACIÓ | 25/03/2017  RuralCat

Oferta de formació professional a les Escoles Agràries durant curs 2017-2018

El Servei de Formació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat un díptic on podeu trobar tots els cicles formatius de grau mitjà i grau superior que es faran a les Escoles Agràries durant el curs 2017-2018.

Detall del díptic de la formació professional de les Escoles Agràries del DARP durant curs 2017-2018

Detall del díptic de la formació professional de les Escoles Agràries del DARP durant curs 2017-2018

El Departament disposa d’una xarxa de catorze escoles especialitzades que compten amb docents professionals i qualificats amb experiència, instal·lacions i equipaments adequats i en constant renovació i amb la col·laboració d’empreses del sector per a la realització de pràctiques.

La finalitat de l’esmentada xarxa és presentar una oferta conjunta de formació en els àmbits que li són propis i aplicada al territori, cercant la màxima eficàcia i eficiència en la seva gestió.

En aquest díptic podeu, a cop d’ull, l’oferta de cada Escola Agrària, quins cicles formatius ofereix i en quina modalitat (presencial, semi presencial o dual) o si disposa de residència.

 

Altres cursos i activitats de formació

 

Aquests centres també realitzen cursos de temàtica variada adreçats als professionals agraris i del món rural. Podeu consultar els programes a l’apartat de Més Formació de RuralCat. A més, també organitzen seminaris i altres accions de transferència tecnològica, que trobareu a l’apartat Jornades Tècniques.

Si preferiu la formació a distància, recordeu que al llarg de 2017, el Servei de Formació Agrària del DARP ofereix, a través de RuralCat, 29 cursos a distància (9 dins l’àrea de gestió empresarial i 20 de temàtiques tècniques específiques). A més, per tal de donar més possibilitats de començar un curs al llarg de l’any, es realitzaran 70 edicions diferents. Podeu consultar la llista i les dates de les properes inscripcions a l’apartat de Formació a distància.