AGRICULTURA | 27/03/2017  RuralCat

Un llibre descriu a fons la producció de farratges a Catalunya

"Farratges" és el segon llibre de la sèrie "Les plantes cultivades", de l'enginyer agrònom i professor Miquel Pujol. Aquesta obra, presentada en dos volums, recull 1.850 fotografies a color, fitxes de 20 plantes pradenques, dades actualitzades de la producció farratgera a Catalunya i casos de la seva gestió a 95 granges catalanes.

Imatge de l'estoig dels dos volumns de

Imatge de l'estoig dels dos volumns de "Farratges"

Els farratges són imprescindibles per a la producció agropecuària catalana. Avui dia es disposa de molta informació general sobre aquesta mena de cultius i l’alimentació animal però hi ha menys bibliografia pel que fa a la seva producció o gestió en explotacions catalanes.

Aquesta és una de les raons principals que van impulsar a Miquel Pujol, mestre en l'Escola Superior d’Agricultura de Barcelona durant trenta anys, a escriure Farratges. Durant l’entrevista de presentació a RuralCat, Pujol també ha destacat que “uns farratges de qualitat i ben fets estalvien costos i fan produir més” i, per altra banda, “fan que el territori estigui millor estructurat i cuidat, a més de ser atractiu i productiu per a la gent de la zona i els visitants”.

 

Una obra il·lustrada en dos volums

 

Farratges està publicat en dos volums: “Producció i utilització a Catalunya” i “Pradenques i altres farratges”.

En el primer tom s’ofereixen més de 1.200 fotografies originals concebudes des de l’òptica de l’ensenyament tècnic. El primer capítol tracta sobre la conservació, l’entorn de producció, les races principals que aprofiten les pastures, les empreses productores de llavors i les persones que treballen investigant sobre farratges o fent-ne arribar la informació als ramaders. En el segon capítol es descriuen aspectes destacats de cada conreu: cereals d’hivern, raigràs, blat de moro, sorgo, alfals, trepadella, praderes, prats i pastures. Finalment, apareix la selecció de les 95 explotacions d’unes 20 comarques catalanes que l’autor ha visitat per contrastar i ampliar la informació.

El segon volum, amb 650 fotografies a color, descriu un total de 20 espècies farratgeres (8 gramínies pradenques, 11 lleguminoses i una crucífera) segons la seva morfologia, material vegetal, cicles de la planta, adaptació i qualitat del farratge, això com la seva presència i ús al país.

 

De moment, per aconseguir l’obra, els interessats poden contactar amb l’autor (miquelpujol@orroel.com) o amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.