AJUTS | 29/03/2017  RuralCat/DARP

Ajuts per a la recuperació del potencial forestal a comarques gironines

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destinarà 350.000 euros a lluitar contra el decaïment de les masses afectades principalment per la caparreta del pi marítim i a la recuperació de les suredes cremades en els incendis forestals a l'Alt Empordà l'any 2012.

El Servei de Gestió Forestal, amb el suport dels Agents Rurals, ha instal·lat més de 100 trampes per controlar la plaga de la caparreta del pi. Font: DARP

El Servei de Gestió Forestal, amb el suport dels Agents Rurals, ha instal·lat més de 100 trampes per controlar la plaga de la caparreta del pi. Font: DARP

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/625/2017, de 20 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponent a la recuperació del potencial forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR).

La meitat d’aquest ajut, 175.000 euros, anirà destinada a les actuacions de lleva del duro i pelegrí cremat i tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en l'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.

L’altra meitat s’inclou dins les actuacions per fer front a danys biòtics i es gestionaran mitjançant el Centre de la Propietat Forestal. Concretament, es destinaran a recuperar el potencial forestal de les masses afectades principalment per la caparreta del pi marítim (Matsucoccus feytaudi), un insecte picador-xuclador que debilita els arbres i facilita l’entrada d’altres plagues com els perforadors. Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El Departament ha pres aquesta determinació tenint en compte que la situació del pi marítim s’ha agreujat considerablement. Entre les causes estructurals, hi ha la sequera acumulada els darrers anys i la gestió insuficient dels boscos que ha provocat una excessiva densitat de l’arbrat, amb el conseqüent augment de la competència per l’aigua i els nutrients.

Cal tenir present que, en molts sectors, el pi marítim està essent substituït per l’alzina, en una etapa més de la successió vegetal natural, afavorida pels efectes del canvi climàtic. De les aproximadament 13.000 ha de pi marítim a Catalunya, quasi el 85% són a les comarques de Girona.

 

Què s’està fent contra la caparreta del pi marítim?

 

La necessitat d’actuar coordinadament amb tots els agents implicats ha dut a la creació d’un grup de treball format pel Consorci Forestal de Catalunya i per representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En aquest sentit, la setmana passada van organitzar una jornada tècnica on es va poder informar el sector sobre les peculiaritats d’aquesta plaga, els treballs forestals per poder-la combatre i la convocatòria d’ajuts que es podran sol·licitar a partir de demà.

El mes de març, el Servei de Gestió Forestal, amb el suport dels Agents Rurals, ha instal·lat més de 100 trampes a les comarques de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà i el Vallès Oriental. El seguiment acurat a determinades finques permet conèixer millor el cicle i el comportament de la caparreta a Catalunya per millorar les recomanacions i actuacions posteriors.

Atès que no hi ha cap altre mètode per evitar aquesta situació, l’única actuació de control viable són els treballs silvícoles: evitar realitzar-los en determinades èpoques i seguir uns criteris de moviment de la fusta i d’eliminació de les restes. Aquests treballs ja s’han iniciat en algunes finques i pretenen fer masses forestals més resistents contra les plagues i altres pertorbacions com poden ser els incendis.
 

Informació relacionada