RAMADERIA | 30/03/2017  DARP

Agricultura indemnitzarà amb 300.000 euros als propietaris dels ànecs sacrificats per la influença aviària

També ha posat a disposició de la resta d'empreses i explotacions afectades suport financer per part de l'Institut Català de Finances i Avalis.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) indemnitzarà amb prop de 300.000 euros als propietaris de les explotacions que van haver de sacrificar els ànecs com a conseqüència del virus de la influença aviària. Així ho ha comunicat avui la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan, als afectat en una reunió que ha tingut lloc a Girona.

La proposta d’indemnització als afectats està feta d’acord amb els preus de mercat i el Departament d'Agricultura l'ha tramès al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), que ho ha de traslladar a la Comissió Europea (CE).

Fins a data d’avui s’ha procedit al sacrifici de 25.390 ànecs de les explotacions amb focus confirmats.

A més, el Departament d’Agricultura també ha anunciat la col·laboració de l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis pel que fa a l’oferiment de mesures de suport financer a les empreses i explotacions afectades per la influença aviària. L'ICF i Avalis aplicaran un període de carència a les empreses que tinguin préstecs concedits i que presentin dificultats de retorn. També oferiran la possibilitat de refinançament i de demanar préstecs nous amb condicions favorables.

 

Restabliment de l’activitat

 


A partir del 2 d'abril, i si no hi ha canvis en la situació de la malaltia, s'aixecaran les restriccions a les zones de protecció (3 km) i vigilància (10 km) al voltant dels focus declarats (9 granges de Girona i 1 del Vallès Oriental) i només es mantindran les mesures de bioseguretat que s’apliquen als municipis inclosos dins les zones d’especial risc: prohibició de caçar aus salvatges; de celebrar fires, mercats o d’aus de corral o de criar aus de corral a l’aire lliure, entre d’altres.

Les explotacions d’ànecs on es van detectar els focus d’influença aviària (les 9 de Girona i 1 del Vallès oriental) podran restablir l’activitat a partir de la segona quinzena de maig. Prèviament, el Departament d’Agricultura aplicarà les mesures oportunes per garantir l’absència del virus en aquestes explotacions.