SECTOR FRUCTÍCOLA | 07/12/2010  RuralCat/DAR

El DAR ha aprovat els ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha aprovat els ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça corresponents a la campanya 2010. S'ha aprovat una subvenció de 4.649.605,72 euros per a realitzar la reconversió d'un total de 907,20 hectàrees, així com per a actuacions en les superfícies de reconversió de millora del regadiu per a un total de 722,42 hectàrees i d'asprada per a 222,17 hectàrees.

perer_120710cont

 

Lleida ha estat la comarca que més subvenció ha rebut, amb uns 3.928.088 euros, seguida de Girona amb 447.105 euros, Tarragona amb 35.893 euros, les Terres de l'Ebre amb 23.4769 euros, i Barcelona n'ha rebut 3.750 euros.
 
El termini per efectuar les actuacions aprovades en aquests ajuts abasta fins el 31 de març de 2011, i el termini per justificar i presentar la documentació acreditativa de les actuacions és fins el 30 d’abril de 2011.
 
Les persones beneficiàries hauran de justificar la despesa efectuada per a l’adquisició i l’origen del material vegetal corresponent a la nova plantació mitjançant l’albarà corresponent, el passaport fitosanitari, la factura de compra, i el seu rebut o acreditació del pagament. Per a la resta d’actuacions corresponents a la plantació i les complementàries a aquestes, si escau, la seva justificació es realitzarà amb l’aportació d’una declaració valorada dels costos suportats per la persona beneficiària.
 
Aquests ajuts estan finançats pel DAR i amb l’aportació del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Medi Marí (MARM).