A PROP DE 13.000 PRODUCTORS | 10/12/2010  RuralCat/DAR

Agricultura abona més de 10 milions d'euros de l'ajut als fruits de closca

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) fa efectiu el pagament de 10.384.550,01 corresponents a l'ajut dels fruits de closca a un total de 12.796 productors.

 

Amb aquest ajut es vol és evitar la desaparició de la producció de fruits de closca en les zones tradicionals i els efectes negatius que això provocaria des del punt de vista ambiental, rural, social i econòmic.
 

Qui finança aquest ajut?

L’import unitari de l’ajut comunitari (FEAGA) 2010 és de 153,63 euros per hectàrea (ha), resultant de la comptabilització de les superfícies determinades de fruits de closca pel límit pressupostari comunitari. Addicionalment per a l’avellaner, 105,00 euros/ha.
 
A aquest import cal afegir un ajut del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) de 43,93 euros/ha, resultat de la meitat de la diferència entre 241,50 euros/ha i l’import FEAGA, a més d’un complement per als agricultors professionals de 16,445 euros/ha.
 
El DAR atorga un ajut complementari de 60,375 euros/ha, concedint així el màxim reglamentari per a tots els productors. El pagament d’aquests 60,375 euros/ha es farà efectiu en el primer trimestre de 2011. Els pagaments es poden realitzar entre l'1 de desembre i el 30 de juny de l’any següent a la sol·licitud.
 

Distribució territorial del pagament FEAGA i MARM:

  • Alt Pirineu i Aran: 318.437,38 repartits entre 351 beneficiaris
  • Catalunya Central: 98.381,9 repartits entre 173 beneficiaris
  • Lleida: 2.802.555,69 repartits entre 3.611 beneficiaris
  • Barcelona: 48.592,99 repartits entre 65 beneficiaris
  • Girona: 267.867,77 repartits entre 117 beneficiaris
  • Tarragona: 4.301.866,75 repartits entre 5.187 beneficiaris
  • Terres de l'Ebre: 2.546.847,53 repartits entre 3.292 beneficiaris