AGROALIMENTACIÓ | 21/04/2017  DARP

La facturació de productes ecològics agroalimentaris creix un 38%

El 2015 es va facturar un 38% més que l'any anterior, arribant als 400M€. El nombre d'operadors de productes ecològics creix prop d'un 7,5% el 2016. La superfície de producció ecològica a Catalunya arriba a les 170.000 Ha. La vinya ocupa el 40% de la superfície cultivada.

La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i el president del CCPAE, Daniel Valls, en un moment de la roda de premsa. Font: DARP

La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i el president del CCPAE, Daniel Valls, en un moment de la roda de premsa. Font: DARP

“Les dades de l’any passat ja ens deien que la producció agrària ecològica anava bé i que tot el sector evolucionava positivament, les dades i resultats del CCPAE d’enguany confirmen aquest tendència amb l’increment d’un 38% de les facturacions de productes agraris ecològics el 2015 respecte l’any anterior, arribant als 401 M€”. Ho ha explicat la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, a la roda de premsa en què s’han presentat les dades de producció agrària ecològica a Catalunya 2016.

Per al seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, que ha presentat el detall de les dades, ha destacat que “en vint anys la producció bio ha passat de ser testimonial a convertir-se en un sector important".

Exemple d’això és l’increment el 2016 del 7,43% d’operadors inscrits respecte l’any anterior, arribant-se a més de 3.200. Per tipus d’activitats, els operadors que més van créixer van ser els importadors (17,5%), seguits pels elaboradors (10,9%, incloent els minoristes) i els comercialitzadors (10,0%).

En relació a la superfície de producció ecològica, l’any 2016 va créixer un 21,1% en relació a l’any anterior, arribant a més de 170.000 hectàrees inscrites per gairebé 2.000 productors. Dos terceres parts d’aquesta superfície són prats, pastures i farratges dedicats a l’alimentació del bestiar de producció ecològica.

De la superfície destinada als cultius, gairebé el 40% es dedica a la vinya. Després de la vinya, la superfície de conreus ecològics es dedica majoritàriament a oliveres (23%), conreus extensius (17%) i seguit de fruits secs (8%), fruiters (3%) i hortalisses (2%). Cal destacar el creixement que ha experimentat la superfície dedicada als fruiters, que ha crescut un 38,87%.


En ramaderia, cal esmentar un lleu creixement de les explotacions (+5,16%), que arriben a les 843. Tot i que el vaquí de carn continua com la més implantada, cal destacar els augments d’altres menors com l’avicultura de posta (+58,82%), l’avicultura de carn (+16,67%) i l’equí (+13,24%).

Pel que fa als gairebé 1.000 operadors que es dediquen a activitats secundàries
, dominen les empreses que es dediquen a la comercialització i distribució de productes ecològics, el que prova el creixement del consum en el mercat interior. Les segueixen les empreses que es dediquen a l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos i a les que es dediquen a l’emmagatzematge de productes.

 

Aposta decidida pel foment de la producció i el consum de productes ecològics

 

La consellera Meritxell Serret ha destacat també l’aposta decidida del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per fomentar les produccions i el consum de productes ecològics, especialment a través del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica pel període 2015-2020. Aquest programa incorpora mesures destinades a promoure el desenvolupament de les produccions, la innovació, la comercialització, el consum i la comunicació. Dins de cadascun d’aquests àmbits es defineixen una sèrie de projectes específics d’actuació, fins a 19, dins dels quals es desenvolupen actuacions concretes.

L’organització del l simposi sobre Fructicultura Ecològica, celebrat a Manresa el novembre passat, i el que es farà a la tardor dedicat als herbacis són un exemple de la tasca que es realitza per afavorir la transferència d’informació tècnica d’actualitat i d’interès al sector, amb la participació d’experts en la matèria, i l’intercanvi d’experiències entre els professionals.

Altres mesures per fomentar la producció agrària ecològica són els ajuts que poden sol·licitar els agricultors i ramaders ecològics dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. En aquest programa, s’han prioritzat, entre d’altres, les ajudes a l’agricultura ecològica i al foment de la ramaderia ecològica. El PDR 2015 va atendre totes les sol·licituds d’ajuts de ramaderia ecològica, amb un total de 461 beneficiaris que van rebre 3,8M€. Pel que fa a l’agricultura ecològica, el pressupost destinat va passar dels 625.000€ previstos a 5,5M€.

Pel que fa a la innovació, la consellera ha destacat que, enguany, el DARP ha convocat ajuts, per un valor de 100.000 euros, per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària. Aquest ajut està adreçat a universitats i centres de recerca de Catalunya i l’objectiu és contribuir a generar el coneixement necessari sobre tècniques de producció agroalimentària ecològica que afavoreixin la reconversió i aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

La consellera Serret també ha anunciat que el Departament d’Agricultura crearà, la setmana vinent, un grup de treball de ramaderia ecològica amb l’objectiu de poder identificar les problemàtiques específiques d’aquest sector i proposar mesures d’actuació. L’objectiu és que el grup de treball compti amb la participació de tot el sector ramader ecològic i sigui capaç de concretar les estratègies que aquest sector necessita per a reforçar la producció i, sobretot, la comercialització i promoció del consum de la carn ecològica.

En la mateixa línia s’està treballant amb el sector lleter, per al qual un grup d’experts multidisciplinar hi treballa des de fa més d’un any. Un dels eixos d’actuació se centra en la millora de l’eficiència del sector lacti, i dins d’aquest eix, una de les possibilitats que s’estan explorant és la diversificació cap a la producció ecològica.

Les trobades Econetworking són una altra iniciativa que orientada a millorar la comercialització dels productes ecològics, afavorint els contactes comercials entre venedors i compradors. I també s’actua en el foment de les exportacions, a través de PRODECA, que acompanya el sector en fires com Biofach d’Alemanya, on s’amplien els contactes comercials amb l’exterior.

Pel que fa al consum intern, un dels esdeveniments centrals és la celebració de la SetmanaBio per l’alimentació ecològica, que enguany se celebrarà del 3 al 9 de juny, en què s’organitzen activitats per tot Catalunya amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer el sistema de producció i alimentació ecològic, i difondre'l i promocionar-lo conjuntament.
 

Informació relacionada