SANITAT VEGETAL | 13/12/2010  RuralCat/IRTA

Neix Endure-IC, un web interactiu sobre la protecció de cultius a Europa

El grup de Protecció de Conreus de la UdL-IRTA i d'Entomologia de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Cabrils han participat a Endure (2007-2010), una xarxa europea per a l'explotació sostenible de les estratègies de protecció vegetal. Els seus objectius generals són: reestructurar la recerca i el desenvolupament relacionats amb l'ús de productes de protecció vegetal a nivell d'Europa, i establir-se com a líder en el desenvolupament i la implementació d'estratègies sostenibles de control de plagues i malalties. Això implica racionalitzar i reduir les aplicacions de pesticides, mitigar els riscos inherents al seu ús a través d'una major explotació de les tecnologies alternatives i desenvolupar estratègies de control basades en el coneixement de l'ecologia, el comportament i la genètica dels organismes de la plaga.

endure_121310cont

Web de la xarxa europea Endure.

 

En el marc d’aquest projecte s’han creat algunes eines de transferència de coneixements que poden resultar útils per a l’aplicació d’una protecció vegetal sostenible al nostre país: el Centre d’Informació Endure i la Xarxa d’Assessors Endure.

 

Que és el Centre d’Informació Endure o Endure-ic?

  

És una eina dirigida als agricultors, als tècnics de suport i d’extensió i als investigadors. Es tracta d'un web interactiu que difon informació sobre la protecció de cultius fent èmfasi en el maneig integrat de plagues, malalties i males herbes. Dóna una visió dels mètodes que es poden emprar per a una protecció de cultius sostenible en el conjunt dels països europeus i pretén ser un punt de referència per transferir coneixements i recomanacions sobre tots els aspectes de la protecció de cultius. S’ha creat per donar suport a la reducció de l'aplicació de plaguicides que exigeix la nova legislació comunitària, oferint mesures de maneig integrat de plagues a punt per ser utilitzades.

Els documents inclosos s’han triat expressament per a partir de documents tècnics ja existents en cadascun dels països que han participat en el projecte. Proporcionen resultats a punt per ser utilitzats, és a dir, informació científicament sòlida, provada en el camp i aplicable. A més, també s’hi troben dades sobre mesures experimentals que encara no poden ser recomanades de manera generalitzada, però que tenen el potencial de convertir-se en solucions pràctiques en el futur.

El contingut del web està traduït a diversos idiomes, entre els quals hi ha el castellà. Es pot fer la recerca introduint paraules clau en el cercador o mitjançant la selecció de les opcions que ofereixen diversos menús desplegables. En aquests menús apareixen els noms comuns i científics dels cultius i de les plagues i malalties. També hi ha un desplegable per a les mesures de control que comprenen mètodes preventius, de control químic, de control biològic i altres mètodes alternatius. Per a una recerca ràpida es pot utilitzar la funció d'ompliment automàtic de què disposen cadascun dels menús desplegables. Els resultats de la recerca es presenten en una llista que inclou el títol del document, un resum molt curt i el país al qual fan referència. Entrant en cadascun dels documents s’accedeix a un resum complet elaborat que inclou la informació més rellevant continguda en el document com resultats, etc. Tots els resums estan en anglès però alguns documents disposen de resums addicionals en altres idiomes. També es pot accedir al document original ja sigui en format pdf o bé a traves de l’enllaç proporcionat.

 

Que és la Xarxa d’Assessors Endure o ENA?


L’ENA (Endure Network of Advisers) és una altra eina que s’ha engegat dins de la xarxa, adreçada a les persones que treballen dins el sector de l'assessorament agrícola i s'ocupen de qüestions de protecció de cultius. Esdevenir membre d'aquesta xarxa és totalment gratuït i està obert a qualsevol assessor i empreses, privades o estatals.

L’ENA pretén afavorir la divulgació i aplicació de solucions basades principalment en el maneig integrat de plagues per als problemes agrícoles més comuns. Vol facilitar la comunicació entre els assessors europeus per a què pugin compartir les seves experiències, millorar el funcionament de l'Endure IC i actuar com a xarxa de suport i divulgació d’Endure.

Tot i que actualment només n'hi ha una, està previst que es formin xarxes d'assessors més petites i més especialitzades, per exemple, en patata, fruita o cereals, fent que la xarxa esdevingui encara més rellevant per als propis membres. L'ENA vol proporcionar als assessors europeus una referència capaç d'ajudar-los en el seu treball quotidià, servint també de punt de referència per a la comunitat d'Endure i per als polítics europeus.

Per unir-se a l'ENA cal entrar a la pàgina web  i fer clic en el lloc indicat a "Com registrar-s'hi". S'obrirà una finestra en el vostre navegador d'Internet que us permetrà introduir la vostra adreça de correu electrònic. Seguidament cal tancar la finestra. De seguida rebreu un missatge automàtic de correu electrònic que us proporcionarà un enllaç nou i personal que us donarà accés al registre com a membre de l'ENA. Aquest vincle personal també us deixarà canviar les vostres dades de registre en cas de necessitat.

 

Informació relacionada