AGROALIMENTACIÓ | 27/04/2017  DARP

Guia per implantar autocontrols de la Qualitat a la pime agroalimentària

Aquesta guia ens explica els aspectes que són d'obligatori compliment segons la llei i d'altres que poden ser útils per implantar un sistema d'autocontrol a una petita o mitjana empresa agroalimentària. També facilita resums, interpretacions i exemples pràctics.

El Depatrament d'Agricultura, Ramaderia. Pesca i Alimentació (DARP) treballa compromès amb totes les empreses catalanes per garantir aliments de qualitat. Especialment amb la petita i mitjana empresa, que suposa la majoria del teixit empresarial del nostre país. Amb aquesta finalitat, posem a disposició del sector agroalimentari una Guia per a la implantació d’un sistema de qualitat a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries.

La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, estableix que els operadors agroalimentaris són els responsables de garantir la qualitat dels aliments que produeixen i comercialitzen en totes les fases i l’adequació a tota la normativa general i sectorial aplicable. D’aquesta manera, es protegeixen la lleialtat de les transaccions comercials i els drets dels consumidors.

Per la seva banda, l’Administració pública té l’obligació de vetllar pel compliment de la normativa alimentària i de facilitar el compliment de la normativa alimentària posant a l’abast de les empreses la informació i les eines per al coneixement i la interpretació de la legislació vigent que els afecta.

 

Per a què us servirà la Guia?

 

  • Per complir els requisits de control de la qualitat comercial establerts al títol III de la Llei 14/2003, de qualitat alimentària.
  • Per donar garanties a clients i consumidors de la qualitat dels aliments que comercialitzeu.
  • Per millorar la vostra sistemàtica de treball.

 

Què trobareu d’utilitat en aquesta Guia?

 

  • Aspectes que són d'obligatori compliment perquè els estableix la Llei 14/2003, i d’altres que no són obligatoris però que poden ser útils per implantar un sistema d'autocontrol eficient i eficaç a una petita i mitjana empres agroalimentària.
  • Orientacions per adequar el vostre sistema d’autocontrol als requisits de la normativa vigent.
  • Un resum sistemàtic i una interpretació dels requeriments de la Llei 14/2003.
  • Exemples que faciliten la instauració del sistema d’autocontrol.

La qualitat alimentària és un aspecte fonamental per a la competitivitat de les empreses agroalimentàries i una demanda dels consumidors. Els aliments que es produeixen a Catalunya tenen un alt nivell de qualitat i ofereixen les màximes garanties a qui els consumeix, a casa nostra i a la resta del món. Garantir la qualitat dels aliments implica un compromís amb els consumidors.