RESPECTE DE L'ANY 2009 | 16/12/2010  RuralCat/MARM

El saldo comercial exterior agroalimentari s'ha incrementat en un 32%

L'evolució del saldo comercial exterior agroalimentari, que l'any 2009 va aportar un saldo positiu de 4.428 milions d'euros, s'ha incrementat enguany en un 32%. Així es desprèn de l'informe "Análisis y Prospectiva - Serie Indicadores" que ha publicat recentment el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

 

El conjunt d'indicadors ofert en la publicació permet analitzar l'evolució del comportament dels sectors agrari, pesquer i agroalimentari a Espanya, així com un resum d'indicadors relacionats amb el medi ambient i el medi rural.
 
De l'anàlisi de les últimes dades que es presenten en aquest document cal destacar la recuperació del crèdit concedit al sector agrari i agroalimentari en el segon trimestre de 2010, que respecte al primer trimestre va créixer un 2,4% envers el  0,9% del conjunt d'activitats econòmiques d'Espanya. D'altra banda, val a dir que el creixement interanual positiu de la població en el medi rural (0,53%) és més feble en els municipis rurals petits (0,24%). No obstant això el creixement és inferior al del conjunt de la població nacional (1,27%).
 
En el marc de l'informe es presenta una anàlisi de la importància del complex agroalimentari en l'economia nacional, xifrant-se en el 4,5% del PIB nacional l'aportació conjunta del sector primari i la indústria d'alimentació, begudes i tabac, que representa el major subsector de la indústria a Espanya. Aquest pes és superior al que es produeix en el conjunt de la UE-15 (3,2%) i de la UE-27 (3,5%) sent tan sols superat en el nostre entorn econòmic per Holanda (4,6%).