ELABORACIÓ CATALANA | 17/12/2010  AlimenCat/DAR

:DCAT ja és marca de garantia

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques ja ha atorgat la concessió de marca de garantia a :DCAT, la marca propietat del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) que permetrà potenciar els productes agroalimentaris i pesquers elaborats a Catalunya. El decret que en regularà l'ús està pendent de la revisió de la política de qualitat alimentària de la Unió Europea.

dcat_121710cont

Disseny de la marca de garantia. Font DAR.

 

Que és una marca de garantia?

És la que garanteix o certifica que els productes a què s’aplica compleixen uns requisits comuns, en especial, quant a la seva qualitat, composició, origen geogràfic, condicions tècniques, mètodes d’elaboració, etc. Aquesta marca no pot ser utilitzada pel seu titular (en aquest cas la Generalitat), sinó per tercers autoritzats pel mateix titular, després de controlar i avaluar que els productes compleixen els requisits que la marca garanteix o certifica.
 
La marca de garantia és fruit de la tasca realitzada pel DAR a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries que ha treballat en un projecte de decret que regulés el seu ús per a productes agroalimentaris de Catalunya. L’objectiu era respondre a la demanda del sector, complint igualment amb la legalitat vigent, amb la premissa que aquest tipus de marques únicament són sol·licitades pels productors i elaboradors de la regió o país que els crea.
 
Així mateix, amb l’impuls de la marca de garantia, el DAR dóna resposta a una de les resolucions del debat monogràfic del món agrari, que es va celebrar al Parlament el passat 14 d’abril, on tots els grups van aprovar "la creació d’una marca de producte alimentari d’origen català de qualitat que inclogués tots els productes amb distintius de qualitat europeus (Denominació d’Origen Protegida i Indicació Geogràfica Protegida) i tots els que es puguin incloure en aquesta marca de garantia".