VALORARÀ 26 CANDIDATURES | 17/12/2010  AlimenCat

S'ha constituït el jurat dels PITA 2010

Ja s'ha constituït el jurat del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) 2010 que durant els propers mesos procedirà a valorar, i visitar sobre el terreny, les diferents candidatures seleccionades per tal de conèixer en primera persona els candidats.

Un moment de la reunió del jurat dels PITA 2010. Font: DAR.

 

El jurat, presidit pel director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Joan Gené, està constituït per dos representants del món universitari: el Sr. Manuel López-Béjar degà de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Sra. Olga Martin de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida; dos representants de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries: el Sr. Albert Gurri Lloveras i el Sr. Joan Ramon Gispert i quatre representants del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural: el Sr. Jaume Sió Torres, subdirector general d’Innovació Rural, la Sra. Elisabet Cardoner Martí, subdirectora general de Qualitat Agroalimentària, el Sr. Joan Barniol Garriga subdirector general d’Indústries Agroalimentàries i el Sr. Josep Maria Masses Tarragó, coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica.
 
El premi inclou les dues modalitats. Un premi a l'empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a d’altres empreses del sector, i un altre a l'agroindústria, per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció o transformació agroalimentària.
 
L’objectiu del guardó és distingir les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses mitjançant la innovació.