AJUTS | 10/05/2017  DARP/RuralCat

10 M€ per a ajuts a noves inversions i innovacions tecnològiques en explotacions agràries

Es tracta d'una primera part dels ajuts del CGE 2016 i reflecteixen una inversió total de 23,86M€ a explotacions catalanes. Els primers 392 beneficiaris de l'ajut rebran aviat les corresponents resolucions.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha ajudat 392 emprenedors catalans a millorar la competitivitat de les explotacions agràries, mitjançant ajuts a inversions que incrementin la viabilitat de l’empresa, o promoguin l’ús de tecnologies agrícoles innovadores. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 9.937.956,92 euros, el que suposa un volum d’inversió de més de 23,86 milions d’euros.

Aquests expedients resolts representen només una primera part dels expedients que està previst aprovar durant aquest any. Les convocatòries 2015 i 2016 han estat excepcionals pel que fa a volum de sol·licituds del Contracte Global d’Explotació (CGE). Concretament, de l’ajut a la competitivitat s’ha rebut un total de 1.046 sol·licituds en aquesta convocatòria 2016. Així, per tal d’aprovar la totalitat de projectes que assoleixen els criteris de priorització mínims, el passat mes de febrer, el Govern català va fer l’esforç d’ampliar al màxim el pressupost per a aquest ajut. D’acord amb aquest nou pressupost aprovat, hi haurà un segon grup d’expedients aprovats amb pressupost ampliat del 2018 i un tercer grup amb la nova aportació del 2019.

Amb aquesta línia d'ajuts es fomenta la millora dels resultats econòmics de les explotacions agràries, es facilita la seva reestructuració i modernització, i s’incrementa la seva participació i orientació cap al mercat. Així, alhora es dóna suport a inversions productives per a la reestructuració d’explotacions, a la millora de les condicions d’higiene i benestar animal, i aquelles que suposen un increment del valor afegit, classificació, condicionament, transformació i comercialització dels productes agraris de la pròpia explotació.


En aquesta línia, també cal destacar l’esforç dels titulars d’explotació agràries per a invertir en la modernització d’aquestes, així com el que realitza l’administració catalana per a donar el màxim suport a aquest tipus de projectes. I a nivell territorial, destaca que més de la meitat de propostes són de la demarcació de Lleida.

Els ajuts concedits actualment es distribueixen de la següent manera:


Serveis Territorials
Núm. Expedients
Import d’inversió
Import de subvenció
Barcelona
10
414.386,56 €
156.799,31 €
Catalunya Central
51
4.023.216,25 €
1.722.463,39 €
Girona
31
1.630.997,91 €
669.413,19 €
Lleida
213
13.755.469,45 €
5.665.202,68 €
Tarragona
36
1.330.431,46 €
558.787,89 €
Terres de l’Ebre
51
2.707.640,73 €
1.165.290,46 €
Total
392
23.862.142,36 €
9.937.956,92 €