VITINICULTURA | 10/05/2017  DARP

El Govern inicia la tramitació de la nova Llei vitivinícola de Catalunya

L'objectiu principal de la nova legislació és l'adaptació de la normativa catalana de 2002 a l'actual normativa europea

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya, nova normativa que es preveu aprovar enguany, i que principalment busca adaptar-se a l’europea i donar cobertura amb una norma amb rang de llei d’àmbits regulats per normes comunitàries o estatals. Cal adaptar, doncs, la llei catalana d’ordenació vitivinícola, ja que el seu text resulta parcialment obsolet.

A més, en l’aspecte de la viticultura, cal donar cobertura legal amb una norma amb rang de llei a diferents qüestions no regulades en l’esmentada llei catalana actual, com ara les autoritzacions de plantació i replantació, el potencial vitícola i la creació del catàleg de varietats, entre d’altres, per adaptar-ho a la nova normativa europea.

Així mateix, el que es pretén és una llei que es correspongui millor a l’evolució de la viticultura catalana dels últims anys, un text més adaptat a la realitat actual d’aquest sector.

L’aprovació d’aquesta llei havia quedat aturada la passada legislatura, tot i que ja havia estat objecte de debat i al·legacions per part del sector, i és voluntat del Govern que quedi finalitzada i aprovada en aquest període legislatiu.

Amb l’adaptació de la nova llei a la normativa comunitària s’aconseguirà un nou text que contindrà els canvis generats per aquesta normativa i en conseqüència donarà més seguretat jurídica als productors i elaboradors de vins de Catalunya.