Dossiers Tècnics 43 I 44 | 20/12/2010  RuralCat

La UAB acull la presentació de dos dossiers sobre races autòctones

La Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha acollit recentment la presentació dels Dossiers Tècnics números 43 i 44 sobre races autòctones catalanes. La directora General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), Rosa M. Cubel Muñoz, juntament amb el Sr. Manel López Bejar, degà de la Facultat de Veterinària de la UAB van presentar l'acte.

Rosa Cubel, Manel López Bejar i Josep Maria Masses, durant la presentació dels dossiers Font: DAR.

 

Durant l'acte va tenir lloc una sessió explicativa que va dur per títol "Els Dossiers Tècnics com a eina de transmissió del coneixement en matèria Agroalimentària" a càrrec del subdirector General d’Innovació Rural del DAR, Jaume Sió Torres. Posteriorment es van presentar els Dossiers Tècnics número 43 i 44 de races autòctones de Catalunya per part de Sra. Annabel Teixidó Martínez, membre de l’equip de coordinació del Dossier Tècnic del DAR.

Val a dir que la jornada, que va estar moderada per Josep Maria Masses Tarragó, Coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica, va finalitzar amb la conferència titulada “Les races autòctones de Catalunya” per part del Dr. Jordi Jordana Vidal, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB.