UN PORTAL PIONER | 20/12/2010  RuralCat

RuralCat és una de les 25 iniciatives innovadores de l'Administració

El portal RuralCat és la primera de les 25 iniciatives que s'han presentat en el llibre "Innovació a l'Administració de la Generalitat" que pretén donar a conèixer les iniciatives de caràcter innovador recentment engegades en els diferents departaments i ens adscrits de la Generalitat de Catalunya. En el cas de RuralCat, la innovació rau en fer de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) una oportunitat per proporcionar recursos de millora de l'activitat econòmica al món rural.

llibreinnov2010cont.jpg

Coberta del Llibre "Innovació a l'Administració de la Generalitat". Font: Gencat.cat

 

Tot i que enguany la Generalitat de Catalunya ofereix servei a 14.500 pagesos mitjançant aquest portal, el nombre d’usuaris augmenta dia a dia, assolint xifres elevades. Els usuaris són persones vinculades al primer sector amb interessos comuns: agricultors, ramaders, professionals de l'agroindústria, estudiants, experts i professionals de l’assessorament, entre altres. La comunitat utilitza eines de comunicació i espais de trobada virtual per intercanviar informació i documentació, i per fomentar relacions, és a dir, tenen l'oportunitat de contribuir activament en la generació de coneixement relacionat amb el món agrari, ramader i alimentari de Catalunya.

La formació, punta de llança del portal


El portal, pioner a tot l'Estat, proposa diversos processos formatius, els reforça mitjançant comunitats virtuals, i afavoreix la transferència tecnològica. Aquesta aposta, que s'emmarca dins del programa "Innovació al sector agroalimentari" del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha inclòs enguany 1.300 actuacions de transferència tecnològica, formació i assessorament.


Serveis de valor afegit


Recomanacions de reg, avisos fitosanitaris o avisos de baixes temperatures, són alguns dels serveis de valor afegit per SMS o per correu electrònic. Per exemple, les dades meteorològiques que obté l'usuari no són les generals de Catalunya, sinó les de la seva comarca.


Les 25 iniciatives innovadores que es recullen al llibre tenen en comú que s’han produït a la Generalitat de Catalunya o als seus ens adscrits; estan en curs, algunes des de fa molts anys, i altres de manera incipient; representen tots els departaments de l’Administració de la Generalitat; han estat proposades pels responsables d’R+D+I dels diversos departaments; aborden experiències interessants des del punt de vista de les col·laboracions que han suscitat i dels resultats i impactes que s’han assolit o es pretenen.