REG | 17/05/2017  OdR/RuralCat

El blat i l'ordi protagonitzen els Dies del reg al Segarra-Garrigues

Una cinquantena de productors agraris van assistir a les jornades, organitzades per ASG i l'Oficina del Regant, on es van presentar els resultats dels camps demostratius d'ordi en parcel·les del Segarra i l'estudi "Fins quan cal regar l'ordi i el blat per aconseguir-ne la màxima producció?".

Imatge de les jornades del 4 i el 8 de maig sobre blat i ordi al Segarra-Garrigues. Font: DARP

Imatge de les jornades del 4 i el 8 de maig sobre blat i ordi al Segarra-Garrigues. Font: DARP

El 4 de maig a Alfés i el 8 de maig a Verdú, es van dur a terme dues jornades tècniques sobre els “Resultats de Camps Demostratius d’Ordi en Parcel·les del Segarra” i l’estudi “Fins quan cal regar l’ordi i el blat per aconseguir-ne la màxima producció?”. Aquestes jornades, organitzades entre Aigües del Segarra Garrigues (ASG) i l’Oficina del Regant- EA Tàrrega, són continuació de la jornada que es va realitzar el 7 de febrer a l’Ajuntament d’Agramunt, i permeten exposar als nous regants de les zones cerealístiques del Segarra-Garrigues diferents dades per a la pressa de decisions en l’elecció de cultius.

Jaume Lloveras, catedràtic de la Universitat de Lleida, va exposar els resultats de l’estudi “Fins quan cal regar l’ordi i el blat per aconseguir-ne la màxima producció?”. Després de fer el seguiment durant dos anys de 6 parcel·les, 3 d’ordi i 3 de blat, l’estudi conclou que hi ha d’haver aigua al sòl fins a la maduresa fisiològica del cultiu. Els resultats dels camps d’assaig mostren que, segons l’any, si no hi havia aigua al sòl 7 dies abans de la maduresa fisiològica, es podien deixar de collir entre 470 i 1.150 kg/ha en ordi i entre 745 i 1.225 kg/ha en blat. En tots dos cultius, s’ha observat segons el seguiment i els estudis precedents que quan el gra es troba a 35% d’humitat es considera en maduresa fisiològica, però el problema de l’agricultor és com pot visualitzar aquest estadi fenològic a camp sense mesurar-ho. En aquest sentit i pel que fa al blat, hi ha molta variació i, segons el tipus de varietat, es pot observar millor o pitjor. En canvi, en l’ordi, un indicador pot ser ser la visualització d’un 50% de les arestes en verd, tot i que també pot canviar segons l’any i la varietat.

Xavier Petit, d’ASG, va presentar els resultats de parcel·les comercials d’ordi que han gestionat durant tres anys. En aquestes parcel·les, s’ha dut un compte de resultats de l’explotació i s’observa que més del 50% dels costos és la suma del cost de l’adobat i de l’aigua; la resta són costos inferiors i molt ajustats. En aquest sentit, la ponència ha donat importància a la realització d’anàlisis de sòls per ajustar al màxim els adobats i reduir costos de producció. En el maneig de l’aigua, cal seguir recomanacions de reg, com, per exemple, de l’eina de recomanacions de RuralCat.

En aquestes dues jornades, van participar-hi una cinquantena de productors agraris. Aquest tipus d’iniciatives tenen una gran acceptació perquè permeten conèixer resultats econòmics i productius de parcel·les comercials a la zona i donen eines de decisió per a ser més eficients en l’ús de l’aigua de reg.

 

El més llegit

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes d’abril

Unió de Pagesos guanya les Eleccions Agràries de Catalunya amb el 55,04% dels vots

Publicat un nou visor amb dades sobre la capacitat agrològica dels sòls de Catalunya