AIGUA | 18/05/2017  RuralCat

El pla hidrològic de la conca fluvial de Catalunya aportarà inversions per 974 M€

Aquest mes de maig, s'ha aprovat el projecte de Reial Decret que aprova el Pla Hidrològic del districte de conca fluvial de Catalunya que estarà vigent fins el 2021.

Embassament de la Llosa del Cavall. A Catalunya hi ha 13 embassaments. Font: Generalitat de Catalunya

Embassament de la Llosa del Cavall. A Catalunya hi ha 13 embassaments. Font: Generalitat de Catalunya

Segons el Ministeri d’Agricultura, l'aprovació del Pla Hidrològic del districte de conca fluvial de Catalunya comportarà l'execució d'inversions per part de les diferents administracions i agents implicats per un total de 974.300.000€ fins al 2021.

Aquestes actuacions han de tenir els objectius de millorar la qualitat de les aigües (438.500.000€), la gestió de la demanda i dels recursos hídrics (367.300.000€), la qualitat física i biològica del medi (100.900.000€) o la prevenció i defensa contra les inundacions (66.600.000€).

Amb aquesta aprovació es dona compliment a la legislació estatal i a l'acord subscrit amb la Unió Europea per fer ús dels fons comunitaris específics. Espanya evita així una sanció del Tribunal de Justícia de la Unió pel retard en l'aprovació d’aquest segon cicle del pla hidrològic català.

 

El Pla de gestió de conca fluvial de Catalunya

 

El Pla de gestió de conca fluvial de Catalunya fa referència a les conques hidrogràfiques internes de Catalunya i les aigües subterrànies i costaneres associades, en les quals la Generalitat de Catalunya té les plenes competències en l’àmbit de la planificació. El districte de conca fluvial de Catalunya té una extensió de 16.438 km2, del total de 32.108 km2 de Catalunya. De la seva gestió en depenen els recursos hidrològics i el benestar econòmic, social i mediambiental de la població, les empreses i els territoris afectats, amb especial importància els dedicats a l’agroalimentació i les activitats rurals i marítimes.

El 2009 es va establir la Directiva marc de l’aigua i els primers plans de gestió, que s’han de revisar cada sis anys. Un cop complert el primer període (2009-2015), es va aprovar el Pla de gestió del segon cicle (2016-2021). La seva aprovació es va publicar el passat mes de gener al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La documentació del Pla està a disposició del públic al web de l’Agència Catalana de l’Aigua.