FRUITA | 18/05/2017  IRTA

L'IRTA desenvolupa dos nous mètodes per predir el bitter pit en poma

El bitter pit és un dels principals defectes de la poma en postcollita i provoca pèrdues anuals de fins a 5 M€ a l'Estat espanyol. Els mètodes presentats per l'IRTA s'han provat durant 2 anys a 46 finques comercials.

El bitter pit és un dels principals defectes de la poma en postcollita. Font: IRTA

El bitter pit és un dels principals defectes de la poma en postcollita. Font: IRTA

Fruit de les investigacions del programa de Fructicultura de l’IRTA, conjuntament amb la Universitat de Lleida, s’han desenvolupat dos mètodes senzills i innovadors per a avaluar el risc d’aparició de símptomes abans de que aquests siguin visibles a l’arbre. Aquests dos mètodes han estat recentment publicats en les prestigioses revistes científiques Postharvest Biology and Technology i Scientia Horticulturae.

El “mètode passiu”, el primer dels mètodes publicat, es basa en provocar l’aparició anticipada dels símptomes abans de que aquests siguin visibles a l’arbre, podent determinar el risc d’aparició de símptomes entre 40 i 30 dies abans de collita. Aquest mètode permetrà a les centrals classificar les partides de fruita en funció del risc amb l’objectiu d’aplicar el destí de conservació i/o comercialització més adequat.

El segon mètode, l’anàlisi mineralògic en estadi primerenc, publicat a la revista Scientia Horticulturae, és un avanç significatiu en l’anticipació de la predicció en comparació al mètode anterior i permet, en base a un anàlisis mineral senzill, conèixer tres mesos abans de la recol·lecció el risc a patir una alta incidència de bitter pit. Aquesta anticipació del moment de la predicció suposarà un major temps de reacció per a que els productors de fruita puguin prendre mesures correctores — com optimitzar les aportacions de nutrients — amb l’objectiu de reduir-ne l’afectació.

Aquests dos mètodes s’han avaluat durant 2 anys a través de proves pilot desenvolupades a 46 finques comercials. A partir d’ara es donaran a conèixer a tot el sector fructícola.

Es considera que, de mitjana, aquesta problemàtica ocasiona a l’Estat Espanyol pèrdues anuals per valor de 5 M€, un cost que pot incrementar-se considerablement en anys amb alta incidència on l’afectació pot arribar al 30-40% en algunes partides. Malgrat que certes actuacions poden reduir la seva incidència, actualment no existeix cap sistema de control totalment efectiu, pel que bona part dels darrers treballs d’investigació referents al bitter pit s’han dirigit a predir la seva afectació.

Els primers símptomes del bitter pit es visualitzen exteriorment, al voltant de la base del fruit, com petites depressions d'un color verd intens de 2 a 10 mm de diàmetre. A sota de cada depressió s'observa un teixit enfosquit, sec, esponjós i de sabor amarg, que dóna nom a la malaltia. La seva formació s’inicia quan el fruit és a l'arbre i qualsevol maneig de precollita que influeixi en el balanç nutricional pot afectar el nivell d'incidència. Els símptomes, tot i que es poden observar en el moment de la recol·lecció, són més vistosos després d’uns mesos d’emmagatzematge, en forma de taques fosques i que ocasionen greus pèrdues tant a productors com a distribuïdors.
 

Informació relacionada