MÓN RURAL | 22/05/2017  DARP

El DARP implementa mesures de seguretat i autoprotecció dels Agents Rurals

De moment, i a l'espera de les conclusions definitives del Grup d'experts en seguretat, es concreta la formació en seguretat i l'adquisició d'elements d'autoprotecció personal.

Tots els membres del Cos d’Agents Rurals (CAR) iniciaran aquest mateix mes de maig un curs de formació en seguretat i autoprotecció a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta és una de les primeres mesures que es portaran a terme seguint les recomanacions preliminars del Grup d’Experts en seguretat creat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

El Grup d’Experts en seguretat està constituït per 3 membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de l’Institut de Seguretat Pública, 3 membres de l’Office National de la Chasse e de la Faune Sauvage i 3 membres del Cos d’Agents Rurals. Aquest grup d’experts ha mantingut diversos reunions de treball i ha emès un primer informe preliminar a l’espera de tenir les conclusions definitives.

Entre aquestes primeres mesures a implementar,
en l’àmbit de la seguretat i autoprotecció dels agents, a banda del curs que s’iniciarà de manera immediata, s’inclouen l’adquisició d’elements d’autoprotecció personal com són les armilles antibales d’ús individual per a la totalitat dels agents, defenses i manilles.

Aquestes mesures s’han explicat en el marc de la reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos d’Agents Rurals. Aquest comitè està format, per part de l’Administració, per membres de la direcció del CAR i de la subdirecció general de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals, i, per la part social, pels delegats de Prevenció dels diferents sindicats que representen el CAR.

 

Reestructuració del Cos d’Agents Rurals i Pla Estratègic

 

El Govern va crear el passat 2 de maig la Direcció General del Cos d’Agents Rurals per reestructurar i enfortir l’organització d’aquest cos, fonamental per al país, que s’encarrega de la vigilància i control en la gestió del medi natural, de la protecció i prevenció integrals del medi ambient i actua de policia administrativa especial. La creació d’aquesta nova Direcció General del CAR és una de els mesures contemplades en el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rural, que el Govern aprovarà en les properes setmanes, i que és resultat del debat intern promogut per la direcció del DARP des del setembre de l’any passat.