DESENVOLUPAMENT RURAL | 21/12/2010  RuralCat

Es lliuren les primeres espigues del turisme rural català

Ja s'han lliurat les primeres 88 espigues del turisme rural català. Aquesta nova categorització dels establiments de turisme rural (CaTR), de caràcter voluntari, permet identificar els estàndards i nivells del servei i millorar la promoció exterior d'aquest producte.

casarural_21122010cont.jpg

 

Més de 600 establiments rurals catalans ja han sol·licitat adherir-se a la nova classificació, gairebé un 30% del total d'establiments inscrits al Registre de Turisme de Catalunya. En aquesta primera fase s'han categoritzat 88 d'arreu de Catalunya, i a l'abril de 2011 estan previstes noves categoritzacions. El procés està obert al conjunt d'establiments degudament legalitzats a Catalunya, amb independència que siguin membres o no d'alguna associació del sector.


Aquest projecte és el resultat de dos anys i mig de treball conjunt entre les dues confederacions del sector, Concatur i Turalcat, i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. El model creat és pioner a Europa i innovador pel que fa a la seva conceptualització, metodologia de formulació i paràmetres de gestió.

 

CaTR: Cinc categories i dos colors

 

La classificació per espigues té cinc categories: Bàsica, Confort, Gran Confort, Superior i Superior Premium. A més s'utilitza la representació gràfica de l'espiga, canviant el color per identificar als establiments d'agroturisme (marró) i la resta d'allotjaments (verd).


Els paràmetres definitoris de cadascuna de les cinc categories en què s'estructura el model CaTR agrupen les característiques següents: entorn de la casa i edificació; estances interiors i espai exterior; mobiliari i dotació de la casa; condicions de comercialització; serveis que s'ofereixen al visitant allotjat (restauració, acollida, salut...); i activitats culturals, de turisme actiu, familiars o d'agroturisme que s'ofereixen.

 

Per a l'adscripció al CaTR se segueixen les següents fases:


1.- Procés d'autoavaluació: els titulars de l'establiment comuniquen a l'administració turística el compliment dels criteris determinats en atenció als paràmetres definits en el model CaTR.

2.- Procés de verificació: la Direcció General de Turisme comprova la certesa de la comunicació facilitada, a través d'una verificació tècnica, i es proposa, en el seu cas, l'atorgament a l'establiment de la categoria acreditada pel seu titular.