RENDA AGRÀRIA | 21/12/2010  RuralCat/MARM

La renda agrària augmenta el 6,5% al 2010

El Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat la primera estimació de les principals xifres econòmiques del sector agrari en 2010, que situa la renda agrària en 22.547,5 milions d'euros. La renda, calculada per Unitat de Treball Anual (UTA), en termes corrents i constants, hauria augmentat el 6,5%. Aquestes dades són provisionals, doncs es farà una segona estimació a finals de gener de 2011, d'acord amb la reglamentació comunitària.

tractor_camp_marm21122010cont.jpg

Font: MARM.

 

Pel que fa a la producció vegetal, el MARM informa que experimenta un augment en valor del 4,6%, a causa de la pujada dels preus i l'augment dels volums de recol·lecció. També destaca que s'han produït importants augments en quantitat en cereals (8,9%), oli d'oliva (32,6%) i plantes de farratge (10,5%) i que disminueixen fruites (-5,8%) i hortalisses (-4,3%). Als preu s'observen ascensos en patata (51,8%), fruites (8,1%) i cereals (11,8%). Per valor, augmenta la producció de cereals (21,7%), patata (54,6%) i oli d'oliva (24,3%).
 
Per contra, la producció animal disminueix en valor (-2,8%) com a conseqüència de l'ascens dels volums produïts (0,4%) i del comportament invers en l'evolució dels preus (-3,2%). En quantitat destaquen els ascensos en equí (9,8%) i aus (3%) i descensos en boví (-1,7%). En preus s'incrementa porcí (3,2%) i cauen oví-caprí 8-18%), ous (-16,1%), aus (-4,8%) i boví (-4,6%).
 
Quant a consums intermedis, experimenten una pujada en valor del 2,9%, degut al descens dels volums consumits (-2,0%) i l'augment dels preus (4,9%). Es consumeixen més fertilitzants (18,6%) i serveis agraris (1,7%), però baixen les partides de serveis d'intermediació financera (-4,2%) i manteniment i reparació de maquinària (-1,4%). En preus pugen l'energia i els lubrificants (17,9%), serveis agrícoles (5,0%), despeses veterinàries (2,8%) i pinsos (2,2%); pel contrari, baixen els fertilitzants (-15,2%) i les llavors i plançons (7,4 %).
 
Finalment, el MARM destaca que les subvencions han suposat un total de 6.851,9 milions d'euros; que representen, el 30,4% del valor de la Renda Agrària. El volum de subvencions agràries roman pràcticament estable, encara que s'ha produït una forta transferència de línies de subvenció directa al producte cap al Pagament Únic.
 
 

Holanda, França i Alemanya lideren Europa

 
 
En el conjunt dels països de la Unió Europea s'aprecien grans diferències en relació amb les dades de la primera estimació duta a terme en 2009. En aquest sentit, enfront dels forts descensos del passat exercici, es produeix un increment generalitzat, liderat per països com Holanda, França i Alemanya. Espanya mostra un augment del 6,5 % enfront del -1,6% de l'any passat en aquest mateix període. Per la seva banda, Regne Unit, Romania, Grècia, Itàlia, Finlàndia i Xipre mostren un comportament negatiu de renda agrària en termes constants per UTA.