PREUS I CONSUM DELS ALIMENTS 2010 | 23/12/2010  RuralCat

La despesa en alimentació a les llars disminueix un 1,2%

La despesa en alimentació a les llars espanyoles ha disminuït un 1,2% entre el novembre del 2009 i l'octubre del 2010, a causa de la baixada dels preus propiciada per la crisi, i el consum s'ha estancat. Aquestes i altres dades es reflecteixen a la memòria anual presentada en la darrera reunió del Ple de l'Observatori de Preus dels Aliments.

consum_preus_2010cont.jpg

 

Durant el Ple, la Directora General de Indústria i Mercats Alimentaris del Ministeri d’Agricultura i Medi Rural i Marí (MARM), Isabel Bombal ha destacat que durant els últims 12 mesos, tots els productes, a excepció del peix, han presentat una evolució de preus a la baixa, malgrat la lleugera pujada del darrer trimestre. Per altra banda, les carns més econòmiques han guanyat pes enfront de les de cost més elevat i ha augmentat el consum de llegums.

Pel que fa a la distribució, els canals millor valorats per la seva qualitat de servei són els supermercats i els hipermercats (81,8 i 81 punts respectivament). Els pitjor valorats són les tendes discount, amb 63,9 punts, malgrat que són els únics formats que han pujat en el darrer trimestre de 2010.

Segons l'Indicador de Tendència de Marges Comercials, el marge total del canal de tots els productes mostra un descens del 2,51% respecte al trimestre anterior i del 0,53% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Els marges majorista i detallista del conjunt de totes les mercaderies disminueixen respectivament un 2,81% i un 7,73% en comparació del mateix trimestre de l'any anterior.

D’altra banda, la taxa anual de l'IPC del grup Aliments i begudes no alcohòliques, continua en positiu per tercer mes consecutiu amb un percentatge del 0,5.

Finalment, també Bombal ha destacat que dels 38 aliments que analitza setmanalment l'Observatori de Preus, en l'actualitat es troben ja publicats els estudis de les cadenes de valor i formació de preus de 20 d'ells. En la reunió s'han presentat els esborranys dels nous estudis d'espècies pesqueres que estan ja disponibles: orada, gall, llucet, maire i lluç. A més, en el Ple també s'han exposat diferents reflexions i punts de vista sobre l'aplicació de la Llei de Morositat, el Grup Interministerial per al sector agroalimentari o l'avantprojecte de Llei de Qualitat Agroalimentària.