SANITAT VEGETAL | 31/05/2017  RuralCat/DARP

Ampliació d'ús de fitosanitaris per a la millora de la producció de fruita seca

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aconseguit que el Ministeri d'Agricultura concedeixi 12 noves ampliacions d'ús dels productes fitosanitaris que milloraran la producció de la fruita seca.

A petició de la Mesa d’ús sostenible dels productes fitosanitaris de Catalunya, els serveis tècnics de sanitat vegetal del DARP i el sector van fer un estudi de les mancances que els cultius de fruita seca tenien per a lluitar eficaçment contra les plagues i malalties que els afecten. Gràcies a aquest treball es va poder elaborar una proposta de productes fitosanitaris per a cada cultiu que permetés revertir la situació actual en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del Ministeri d’Agricultura i es pogués demanar l’autorització necessària perquè els pagesos de fruita seca els poguessin utilitzar durant aquesta i les properes campanyes.

Des de fa uns anys, l’estricte procés que ha dut a terme la Comissió Europea de revisió de les substàncies actives dels productes fitosanitaris a utilitzar en l’àmbit de la sanitat vegetal per a la lluita contra les plagues i malalties ha provocat que s’hagi produït una forta reducció del nombre de productes fitosanitaris autoritzats, especialment en els cultius minoritaris com són els de fruita seca (ametller, avellaner, noguera, garrofer...). També s’han reduït les autoritzacions d’ús, amb la qual cosa els productes que es podien utilitzar en un gran nombre de cultius, ara queden restringits a molt pocs que acostumen a ser els cultius majoritaris.

Amb l’autorització d’aquests nous productes es dóna resposta a les demandes del Grup de Treball de l’avellana, format pel sector i el Departament d’Agricultura el setembre passat per a tractar conjuntament la situació estructural del sector i treballar les mesures que han de garantir el seu futur.

 

Informació relacionada