DUN | 31/05/2017  DARP/RuralCat

La DUN 2017 recull més de 53.000 declaracions a Catalunya

La campanya de la Declaració Única Agrària DUN 2017 ha finalitzat amb 53.251 declaracions presentades. El període es va iniciar l'1 de febrer i va finalitzar el 15 de maig, termini en el qual el DARP ha rebut les declaracions, totes elles per via telemàtica i amb signatura electrònica.

La DUN consisteix en una declaració anual de l’explotació agrària que ha de fer obligatòriament la persona titular que disposi de superfície productiva agrícola, que vulgui sol·licitar determinats ajuts o que hagi de realitzar determinats tràmits amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). I la base geogràfica de declaració és el recinte del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC).

La DUN és el canal principal de gestió administrativa del DARP i permet a tots els agricultors i ramaders de Catalunya la sol·licitud dels ajuts directes i del Contracte Global d’Explotació (ajuts a la competitivitat i a la sostenibilitat) de la Política Agrària Comuna (PAC). També s'hi pot fer altres declaracions, comunicacions, modificar dades de registres oficials, i fins a una cinquantena de tràmits. Des de l’1 de febrer s’ha realitzat en aquest portal únic un total de 192.281 tràmits.

La distribució de DUN presentades per demarcacions és:

  • Barcelona: 3.373 declaracions
  • Catalunya Central: 4.704 declaracions
  • Girona: 4.377 declaracions
  • Lleida: 21.086 declaracions
  • Tarragona: 8.534 declaracions
  • Terres de l'Ebre: 11.177 declaracions


Aquesta ha estat la tercera campanya de declaració de la DUN dins del període de la PAC 2014-2020, i s’ha desenvolupat sense incidents remarcables, amb la cooperació de les 66 entitats col·laboradores, que han tramitat les declaracions, prèvia signatura del conveni de col·laboració amb el Departament d’Agricultura, i dels grups de suport DUN del DARP, que gràcies a la formació impartida i a l'atenció prestada a les entitats, contribueixen a millorar la qualitat de les declaracions.