MÓN RURAL | 02/06/2017  RuralCat

El DARP impulsa l'economia circular

Un total de 160 persones han participat a les jornades organitzades pel DARP per informar dels instruments i les eines disponibles per promoure l'economia circular. Segons dades d'Ellen Macarthur Foundation, l'economia circular a Europa pot arribar a generar el doble de beneficis que el model actual i es pot traduir en un augment del PIB de 7 punts percentuals.

Imatge d'una de les jornades sobre economia circular. Font: DARP

Imatge d'una de les jornades sobre economia circular. Font: DARP

Molta gent ja coneix el principi de les tres “r”: reduir, reutilitzar i reciclar. Aquesta és la base de l’economia circular, conscient de que la indústria ha de tendir cap a l’eficiència en l’ús de recursos, limitant l’impacte ambiental i lluitant contra el canvi climàtic. Però l'economia circular pot assegurar la producció i seguretat dels aliments i ser prou innovadora i competitiva per garantir uns resultats econòmics satisfactoris? En aquest sentir i segons les dades de l’Ellen Macarthur Foundation, l’economia circular a Europa pot arribar a generar el doble de beneficis que el model actual i es pot traduir en un augment del PIB de 7 punts percentuals. A més, permetria reduir un 32% el consum de matèries primeres i un 50% el nombre d’emissions.

 

L’estratègia catalana d’impuls a l’economia verda i circular

 

El Govern de Catalunya té el compromís de fer de Catalunya un país capdavanter a Europa, fonamentat en l’harmonització del desenvolupament econòmic amb la millora del benestar humà i l’equitat social, assumint reptes globals com l’eradicació de la pobresa, el canvi climàtic i l’ús eficient dels recursos.

El Govern de Catalunya en aquests últims anys ha desplegat i desplega polítiques en matèria de creació de teixit empresarial, estratègia industrial, esforç inversor, de desenvolupament de talent humà i de producció sostenible que han tingut i tenen un impacte molt rellevant. L’estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i a l'Economia Circular parteix de la continuïtat d’aquestes polítiques i alhora pretén donar un salt en les polítiques de competitivitat, esdevenint un element protagonista com a palanca de canvi del model econòmic.

Així doncs, en coherència amb la política europea, s’identifica l’economia verda com un dels 6 àmbits prioritaris d’actuació de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020). L’estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i a l'Economia Circular s’ha gestat en un grup de treball interdepartamental (GTI) amb presència de diversos departaments de la Generalitat, com ara Departament d’Economia, d’Empresa, d’Agricultura i de Territori, amb la idea d’impulsar polítiques transversals en el context de d’ECAT2020. Aquesta estratègia es planteja com un acord entre agents rellevants, públics i privats, que permeti passar de manera eficaç del debat teòric a l’acció transformadora de l’economia catalana.

 

Jornades realitzades al DARP i ACCIÓ

 

La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), en col·laboració amb l’Institut Català de Finances i amb la participació de l’Agència de Residus de Catalunya i d’ACCIÓ, van organitzar recentment diverses jornades dirigides a la indústria agroalimentària per informar dels instruments i les eines disponibles en economia circular.

Les jornades van fer una pinzellada al respecte i es van presentar casos d’indústries que posen en pràctica el model d’economia circular.

Aquestes jornades es van portar a terme a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, amb una assistència d’aproximadament 160 persones, que van constatar l’interès en el tema i van permetre intercanviar idees entre directius, tècnics d’empreses, experts en economia circular i membres de l’Administració.