SECTOR AGROALIMENTARI | 28/12/2010  DAR

S'amplia l'acreditació del Laboratori Agroalimentari per a anàlisi fisicoquímiques

El Laboratori Agroalimentari, durant l'any 2010, ha vist ampliat el seu abast d'acreditació en dues ocasions a l'haver superat amb èxit les dues darreres auditories d'ampliació i seguiment de l'abast d'acreditació de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per anàlisis fisicoquímiques de productes agroalimentaris i sensorial en oli d'oliva verge, segons expedient 157/LE309 de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

lab_agrolaimentari_121610cont.jpg

Personal al laboratori. Font: DAR.

 

Per acords de la Comissió d'Acreditació d'ENAC de dates 23 de juliol de 2010 i 5 de novembre de 2010, l'abast d'acreditació s'ha ampliat en els termes que recull l'Annex Tècnic Revisió 15, consultable al web del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural i d'ENAC.
 
L'acreditació preveu anàlisis fisicoquímiques de productes agroalimentaris, l'abast obert en compliment de la Nota Tècnica 19 (acreditació d'anàlisis de residus de plaguicides en aliments) i l'anàlisi sensorial de l'oli d'oliva verge.
 
L'ampliació de l'acreditació inclou assaigs que realitza el Laboratori Agroalimentari tant en les seves instal·lacions de Cabrils com en les del Laboratori d'Olis de Reus.
 
Els procediments d'assaig ampliats a l'abast de l'acreditació de Cabrils són:
 
  • Anàlisis de metalls per espectrofotometria d'emissió òptica (ICP-OES) en productes del mar, pinsos i matèries primeres;
  • Anàlisis de mercuri per espectrofotometria d'absorció atòmica amb analitzador directe en llet i productes lactis, pinsos i matèries primeres, productes hortofrutícoles i productes del mar; així com el contingut de ceres per cromatografia de gasos amb detector d'ionització de flama (GC-FID) en olis d'oliva i olis de sansa.
 
 
També inclou els procediments analítics per a la determinació de:
 
  • Nitrofurans, carbadox i olaquindox en pinsos per cromatografia de líquids;
  • Vitamina C en llet i productes lactis, aliments infantils i pinsos i sucs de fruita per cromatografia de líquids, anions en aigües per cromatografia iònica;
  • Substàncies volàtils en begudes espirituoses per cromatografia de gasos;
  • Alcohols alifàtics en olis d'oliva i olis de sansa per cromatografia de líquids, contingut de triglicèrids amb ECN42 en olis i olis de sansa per cromatografia de líquids, contingut de monopalmitat de 2-gliceril en olis i olis de sansa per cromatografia de gasos i finalment en tot tipus d'aliments, el pes net i el pes escorregut per gravimetria i el volum net per volumetria.
 
 
L'ampliació de l'acreditació del Laboratori d'Olis de Reus (acreditació que ja es disposava a Cabrils) correspon als paràmetres fisicoquímics que determinen la qualitat de l'oli. Aquests procediments són els que determinen l'acidesa, l'índex de peròxids i la prova espectrofotomètrica ultraviolada en olis d'oliva i olis de sansa, així com l'estabilitat oxidativa en olis vegetals.
 
En total són seixanta-vuit els procediments acreditats, els qual suposen més del 60% de les anàlisis emeses pel Laboratori.
 
Aquesta ampliació és un pas important en la millora de l'oferta de serveis analítics del Laboratori Agroalimentari, gràcies a la tasca que es realitza a Cabrils i a Reus, i que fa que continuï demostrant i ampliant la seva competència tècnica en matèria d'anàlisis de productes agroalimentaris per a requeriments de control analític oficial.

 

Informació relacionada