ALIMENTACIÓ | 08/06/2017  RuralCat

El DARP convoca el Premi al millor jove artesà alimentari innovador

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació ha convocat un cop més aquest premi que té per objectiu fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per a millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya. El termini de presentació de candidatures finalitza el 2 de juliol.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació (DARP) ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)la RESOLUCIÓ ARP/1220/2017, de 18 de maig, de convocatòria del Premi al/a la millor jove artesà/ana alimentari/ària innovador/a corresponent a l'any 2017 (ref. BDNS 348653).

Catalunya té una gran tradició artesana alimentària. Per aquest motiu, ja fa anys que la Generalitat de Catalunya va reconèixer i fomentar els valors econòmics, culturals i socials que representa l'artesania alimentària mitjançant el desenvolupament de la normativa que la regula.

Però l'artesà/ana ha d'evolucionar al mateix ritme que la societat. L'ofici s'ha de mantenir tradicional i a la vegada modernitzat, per a adaptar-se al que demana el consumidor actual. Una eina molt important i significativa dintre d'aquest camp és l'aportació que fan els joves artesans alimentaris.

Així, el DARP va crear i convocar aquest guardó l’any 2003 amb l’objectiu de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per a millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i reconèixer l'esforç dels/de les joves artesans/anes alimentaris/àries en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes, i amb la finalitat de fomentar les següents actuacions:

  • Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris.
  • Incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris.
  • Millora de la imatge dels esmentats productes.
  • La implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans elaborats.
  • La recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.


Aquest Premi està destinat als/a les joves artesans/anes alimentaris/àries de Catalunya, menors de quaranta anys en l’any de la convocatòria, que disposin del carnet d'artesà/na alimentari/a, que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda per l’Administració, que hagin treballat de forma destacada en qualsevol de les actuacions descrites anteriorment, i que, com a conseqüència d’aquestes actuacions, hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries.

La dotació del Premi és de 3.000,00 euros, amb un accèssit de 1.000,00 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada.

Val a dir que les candidatures seran examinades per la Comissió d'Artesania Alimentària, que actuarà com a jurat, seleccionarà la candidatura guanyadora i la proposarà a la consellera Meritxell Serret per a la concessió corresponent; i que el termini de presentació de candidatures finalitza el proper 2 de juliol.