MÓN RURAL | 09/06/2017  DARP

Joves, digueu la vostra sobre el futur de l'agricultura

El Consell Europeu de Joves Agricultors (CEJA) anima als joves a respondre una enquesta per ajudar a identificar les principals necessitats i problemes que afecten la seva capacitat de construir un sector agrícola sostenible.

El Consell Europeu de Joves Agricultors (CEJA), creat a Roma el 1958, és la veu de la propera generació dels agricultors a les institucions europees d'Europa. El seu objectiu principal és promoure un sector agrícola més jove i innovador a tota la UE 28 i crear bones condicions de treball i de vida per a les persones joves que s'estableixen en l'agricultura i aquelles que ja són "joves agricultors". Actua com un fòrum per a la comunicació i el diàleg entre els joves agricultors i els responsables europeus.

Durant dècades el CEJA ha treballat sense descans per dirigir les preocupacions dels joves agricultors cap a les institucions europees i influir en la formulació de polítiques a nivell de la UE. També ha co-organitzat nombrosos seminaris, visites, conferències i és autor de dotzenes d'informes.

Ara proposen i animen que els joves agricultors responguin una enquesta  per ajudar a identificar les principals necessitats i problemes que afecten la seva capacitat de construir un sector agrícola sostenible.

Hi ha 21 preguntes, les 9 primeres sobre l’objectiu de l’enquesta i les altres 12 sobre la persona que respon l'enquesta i el seu tipus d’explotació agrària.

Només calen 5 minuts per omplir-la. Totes les respostes són anònimes. I al final de l’enquesta es demana, de manera opcional, l’adreça de correu electrònic per poder optar al sorteig d’un iPad i a rebre els resultats finals de l'enquesta.