POLÍTICA CATALANA | 30/12/2010  DAR/RuralCat

Josep Maria Pelegrí i Aixut, nou conseller del Departament

Josep Maria Pelegrí i Aixut, nascut a Lleida l'any 1965, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Ha ocupat diversos càrrecs institucionals: va ser conseller de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya entre 2002 i 2003, i director general d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya entre 2001 i 2002.

josep_maria_pelegri_cont.jpg

Josep Maria Pelegrí va prendre possessió del càrrec el 29 de desembre de 2010.

 

També va ser director general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya entre 1999 i 2001, delegat territorial del Departament de Medi Ambient a Lleida i regidor de l’Ajuntament de Lleida i vicepresident del Consell Comarcal del Segrià.
 
El novembre de 2003 va ser elegit com a diputat al Parlament de Catalunya i des de desembre de 2003 ha estat portaveu adjunt del grup parlamentari de CIU al Parlament de Catalunya, càrrecs que ha exercit fins a la finalització de la darrera legislatura.
 

 

Nova denominació del Departament

 
El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural passa a denominar-se Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
D'acord amb l'article 3.9 del DECRET 200/2010, de 27 de desembre (DOGC núm. 5785 - 29/12/2010), el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural assumeix les competències següents:
 
  • Les polítiques d'agricultura.
  • Les polítiques de ramaderia.
  • Les polítiques de pesca.
  • Les activitats cinegètiques i la pesca fluvial.
  • El desenvolupament del món rural.
  • El medi natural.
  • Els boscos i la biodiversitat.
  • La indústria agroalimentària i les polítiques d'alimentació.
  • A més de qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.