RECERCA | 12/06/2017  DARP

L'IRTA-CReSA ha estat designat centre col·laborador i de referència de l'OIE

Aquesta és la primera vegada que es designa un centre de recerca de l'Estat espanyol com a Centre Col·laborador de de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE). També és centre de referència en relació a malalties del porcí.

Font: IRTA-CReSA

Font: IRTA-CReSA

L’Assemblea General de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) ha designat el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)  com a Laboratori de Referència para la Pesta Porcina Clàssica i com a Centre Col·laborador per a la recerca i el control de malalties del porcí, emergents i re-emergents, a Europa.

Aquesta és la primera vegada que es designa a un centre de recerca de l’Estat Espanyol com a Centre Col·laborador de l’OIE. Es considera que l’expert responsable davant l’OIE i els seus països membres en relació a aquests assumptes (pesta porcina clàssica en el cas de l’IRTA-CReSA) ha de poder aportar assistència científica i tècnica, així com assessorament sobre temes relacionats amb el diagnòstic i el control de la malaltia per la qual s’és referència. A més, també implica que els Laboratoris de Referència han de poder oferir formació científica i tècnica al personal d’altres països membres de l’OIE i coordinar estudis científics i tècnics en col·laboració amb altres laboratoris i organitzacions.

La Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és una fundació pública creada per iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries l’any 1999 per la recerca en sanitat animal.

El DARP reconeix l’expertesa del CReSA mitjançant un marc de col·laboració estable que es remunta a l’any 2003 i que es materialitza en diferents encàrrecs d’actuacions com ara la participació en el desenvolupament del programes sanitaris oficials de la subdirecció de Ramaderia, la transferència de coneixement a veterinaris clínics, oficials i ramaders, i l’assessorament per donar resposta a necessitats puntuals de la subdirecció derivades de la situació sanitària en un moment puntual.
 

Informació relacionada