RENDA AGRÀRIA | 05/01/2011  RuralCat

La renda agrària puja un 12,5% a Europa

Segons l'agència europea d'estadística (Eurostat) la renda del pagès europeu va experimentar un increment mitjà del 12,5% durant el 2010. Aquest resultat ha estat possible gràcies a la millora de preus dels productes i la reducció del cost de la mà d'obra, entre d'altres raons.

tractor_cont_05_01_11

 

Els ingressos reals per productor han pujat en 21 Estats membre, com Dinamarca (54,8%), Estònia (48,8%), Irlanda (39,1%), França (31,4%), Letònia (25,5%), Bèlgica (24,1%) o Alemanya (22,8%); mentre que han caigut en sis països, com Romania i Regne Unit (8,2% a cada país), Grècia (4,3%) o Itàlia (3,3%). Segons l'Eurostat, a Espanya, la renda del pagès va pujar un 6,5%.
 
Aquestes estimacions de la UE s'han basat en les dades transmeses per les autoritats nacionals dels Estats membre. Segons les mateixes, entre el 2005 i el 2010, la renda agrícola real a la UE ha augmentat un 10,0%, mentre que la mà d'obra agrícola ha baixat un 12,7%.