MÓN RURAL | 20/06/2017  RuralCat

En marxa el Grup Operatiu sobre pastures i carboni

L'Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, EIP-Agri, ha posat en marxa el Grup Operatiu "Pasturant per carboni". La doctora Teresa Sebastià, professora de l'ETSEA i investigadora del CTFC, forma part de la vintena d'experts que desenvoluparà un paquet de recomanacions per millorar la gestió de les pastures europees.

grup EIP-AGRI (UE)

La Dra. Teresa Sebastià, professora de l’ETSEA (Dep. Hortofructicultura, Botànica i Jardinera) i investigadora del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), ha estat recentment nomenada experta del grup EIP-AGRI (UE) “Grazing for Carbon”.

El grup reuneix una vintena d’experts en pastures de tota Europa (investigadors, assessors i pagesos) que desenvoluparan recomanacions en la gestió per tal de millorar la producció i mitigar els efectes del canvi climàtic i la pèrdua de recursos naturals.

Els experts abordaran diferents qüestions i intentaran donar una resposta pràctica:

  • Exploració de les pràctiques de pasturatge de remugants i els models de negoci que tenen un impacte beneficiós sobre la qualitat del sòl i el seu contingut de carboni. Quins exemples es poden trobar a la UE tenint en compte les diferents regions, tipus de sòl i el clima?
  • Comparació de les diferents pràctiques de gestió tenint en compte la rendibilitat, el treball i la intensitat de coneixement en relació a la qualitat del sòl i el seu contingut de carboni. Aquestes pràctiques de maneig es poden adaptar a altres condicions?
  • Anàlisis dels factors econòmics i tècnics que estimulen o limiten l'aplicació d'aquestes pràctiques de maneig de pastures, indicant com abordar-los i explorant el paper de la innovació i l'intercanvi de coneixements.
  • Identificació de les eines per millorar la gestió del pasturatge com, per exemple, el mesurament d'herba, el registre de dades o altres sistemes de suport en la pressa de decisions.
  • Identificació dels models de negoci innovadors.
  • Identificació d’altres necessitats de recerca des de la pràctica i les possibles llacunes de coneixements tècnics.
  • Suggerir solucions innovadores i aportar idees per a Grups Operatius EIPAGRI i altres projectes innovadors.

La primera reunió d’aquest Grup Operatiu va tenir lloc a la localitat francesa de Clermont-Ferrand la setmana passada.