MÓN RURAL | 21/06/2017  DARP

El Govern destinarà prop de 30 M€ a la millora de camins rurals

Els departaments de Governació, Territori i Agricultura presenten la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, han presentat la línia de subvencions del Govern de la Generalitat per a inversions en camins públics de titularitat local, adreçades als municipis i comarques de Catalunya, per al període 2018-2020.

El Govern hi destinarà una dotació total de 29,5 milions d’euros, dels quals 16 milions els aportarà el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; 9 milions seran a càrrec del pressupost del Departament de Territori i Sostenibilitat, i 4,5 milions, a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Aquests ajuts tenen la voluntat d’incidir en la cohesió territorial, garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori. Alhora, responen també al compromís del Govern de la Generalitat per donar suport als petits municipis, que són els que presenten més dificultats per poder dur a terme aquest tipus d’actuacions.

Els ens locals podran destinar les subvencions a finançar les actuacions de millora i condicionament que es duguin a terme en un o més camins del municipi o comarca, sempre que formin part de la xarxa veïnal i rural de camins d’ús públic de titularitat local i que siguin, principalment, en àmbit no urbà i aptes per al trànsit rodat motoritzat.

Poden sol·licitar els ajuts els municipis de muntanya i els que pertanyen a una comarca de muntanya, sense límit de població; els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants; els municipis capitals de comarca amb una població inferior a 20.000 habitants; els consells comarcals de muntanya, i el Conselh Generau de l’Aran.

Són actuacions subvencionables la inversió en camins d’accés als nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics; la inversió en camins de titularitat municipal per facilitar l’accés a explotacions agràries i ramaderes i punts d‘interès turístic o paisatgístic, i les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins. El pla té una durada de tres anys, però els projectes s'hauran d'executar durant l'any en curs. El pressupost global dels projectes presentats per cada ens no pot superar els 50.000 euros.

Un Comitè de Valoració format per representants dels departaments de Governació, Territori i Agricultura valorarà els projectes presentats i elaborarà una proposta per a la concessió de les subvencions.

Els ens locals poden presentar les sol·licituds per a aquests ajuts a través de la extranet de les administracions catalanes (EACAT). La convocatòria i les bases reguladores es poden consultar en els enllaços següents: