NORMATIVA AIGUA | 10/01/2011  AlimenCat

Se simplifica la comercialització d'aigües envasades

El Govern central ha aprovat dos reials decrets a través dels quals se simplifica la legislació de les aigües per beure envasades, i alhora es garanteix el dret d'informació del consumidor respecte a la qualitat i l'origen de l'aigua gràcies a unes noves condicions d'etiquetatge.

aigua_cont_10_01_11

 

Els nous decrets responen a la conveniència de separar en dues normes independents la regulació de les aigües minerals i de deus, per un costat, i les aigües preparades, per un altre, a conseqüència de les diferències existents fins ara en relació amb els criteris exigits a aquests dos grups d'aigües. L'objectiu de la normativa és aconseguir una major seguretat jurídica i també complir amb la regulació comunitària en matèria d'higiene dels aliments i de materials de contacte.
 
D'acord amb la normativa vigent, les aigües que actualment s'envasen per a consum humà són les aigües minerals naturals, les procedents de deus, les preparades i les de consum públic envasades. Aquests decrets defineixen què és el que s'entén per cadascuna i, a més, fixa les normes de captació, manipulació, circulació i comercialització de les mateixes.