AJUTS | 29/06/2017  RuralCat

Ajuts del PDR per a la informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet pública la Resolució ARP/1469/2017, de 20 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juliol.

Detall del cartell

Detall del cartell "Catalunya. Menja-te-la!". Font: DARP

Aquests ajuts tenen per objectiu fomentar l'organització de la cadena alimentaria, incloent la transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari, i millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles i promoure'ls en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts imputables a l'anualitat 2018 entre el 16 de setembre de 2017 i el 30 d'abril de 2018, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP abans de l'1 de juny de 2018.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juliol.