AJUTS | 29/06/2017  RuralCat

Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat i l'artesania alimentària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet pública la Resolució per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juliol.

Aliments. Font: DARP

Aliments. Font: DARP

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de 2014-2020 no preveu ajuts per a les associacions d'artesans alimentaris ni tampoc per als productes no lligats a la producció inclosos en un distintiu d'origen i qualitat o encara no registrats definitivament a la UE. No obstant això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol fomentar la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, per la qual cosa considera necessari convocar línies d'ajut que incloguin aquestes actuacions i les sotmet al règim d'ajuts de minimis.

Els ajuts d'aquesta convocatòria seran a càrrec duna partida pressupostària del DARP per a 2017 dotada amb un import màxim de 440.000 euros.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 16 de setembre de 2016 i el 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP abans del 6 d'octubre de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juliol.