ALIMENTACIÓ | 06/07/2017  DARP/RuralCat

El DARP publica els primers preus de referència de l'avellana

Aquests preus sectorials de referència de l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya s'han fixat a partir de les dades facilitades per les empreses i han estat tractades pel Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, de l'IRTA i la Universitat Politècnica de Catalunya.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya publica ja ha publicat en el seu web els preus de l’avellana, obtinguts en base a les informacions facilitades per les principals indústries trencadores d’avellana, que representen la pràctica totalitat de la producció catalana. Amb aquesta informació, es dóna resposta a una de les reivindicacions del sector dels fruits secs pel que fa a la transparència del mercat.

Aquests preus sectorials de referència de l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya s’han fixat a partir de les dades facilitades per les empreses i han estat tractades pel Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), de l’IRTA i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Els preus s’aniran publicant a mesura que hi hagi operacions suficients, ja que l’avellana es troba a final de campanya i això comporta que, a hores d’ara, hi hagi poca activitat. De cara a la propera campanya, els preus es publicaran quinzenalment i es completaran amb la publicació de més calibres per a cadascuna de les varietats d’avellana considerades.

A més, al setembre, coincidint amb l’inici de campanya, i per tal de donar més informació i transparència al mercat dels fruits secs, es publicarà també preus de l’ametlla.

La publicació dels preus sectorials de referència per a l’avellana dóna resposta al compromís del Departament d’Agricultura amb el sector i concreta els acords del grup de treball de l’avellana, per a dotar, ja aquesta campanya, de mecanismes que facin més transparent la informació sobre l’evolució dels preus al llarg de tota la cadena.

Desprès d’haver publicat en les últimes tres setmanes els preus de la fruita de pinyol (préssec, paraguaià i la nectarina), l’avellana és el quart producte del qual es publiquen preus de referència en el marc de l’Observatori