DOSSIER TÈCNIC | 07/07/2017  RuralCat

DT 87: "El Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Resultats i experiències a Catalunya"

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha editat el Dossier Tècnic número 87 "El Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Resultats i experiències a Catalunya".

El Programa de desenvolupament rural (PDR) és una de les principals eines de què disposa la Generalitat de Catalunya per definir i aplicar una política estructural dirigida al món rural, assegurar que es manté població al territori i la capacitat de gestionar-lo i garantir- ne la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica. Aquest programa, que es defineix per períodes de 7 anys, forma part de la Política Agrària Comuna de la Unió Europea i permet adaptar-la en gran mesura a les necessitats locals del nostre medi rural i del nostre sector agroalimentari i forestal.

En aquest Dossier Tècnic, els tècnics de la Direcció General Desenvolupament Rural del DARP i de GAP Recursos, SL ens informen sobre: El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007 – 2013; Augment de la competitivitat del sector agrari i alimentari; Millora del medi ambient i de l’entorn rural; Diversificació econòmica i qualitat de vida a les zones rurals; Desenvolupament d’estratègies locals (Leader); Conclusions de l’avaluació a posteriori del programa.

La presentació d’aquest Dossier Tècnic la realitza la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret Aleu. En l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió del director de l’equip de gestió de la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (Brussel·les), Paul Soto.

Així, en aquest Dossier Tècnic diferents experts ens expliquen els resultats, impactes i objectius assolits en cadascun dels eixos de programació del PDR 2007-13, detallats al document d’Avaluació final de 31 de desembre de 2016. Cal destacar que s’ha executat el 99,99% dels fons públics disponibles i s’han superat els 943 milions d’euros. Si hi sumem l’aportació dels inversos privats, el resultat és que s’ha generat un volum total d’inversió d’aproximadament 1.332 milions d’euros a les comarques rurals catalanes durant aquest període. També s’ha aconseguit que més de 1.650 joves s’instal·lin en explotacions agràries; que s’hagin modernitzat gairebé 4.900 explotacions; que més d’un 21% de la superfície agrícola útil apliqui sistemes productius més sostenibles envers el medi ambient; que gairebé 5.590 propietaris forestals s’hagin beneficiat d’ajuts; que s’hagin creat gairebé 1.000 llocs de treball, i que se n’hagin consolidat més de 2.800 a les zones rurals, entre altres impactes.