AGROALIMENTACIÓ | 11/07/2017  RuralCat

Millores al mapa de georeferenciació de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya

Ara, en aquest mapa interactiu en línia, es poden veure directament totes les indústries a la vegada i seleccionar només un sector concret (carni, pesca, làctic, begudes, etcètera). També es poden fer cerques per nom, municipi, comarca, sector i activitats; i clicant sobre l'establiment industrial, s'accedeix a la seva informació.

Mapa amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries per sectors. Font: DARP

Mapa amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries per sectors. Font: DARP

 

A partir de la base de dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), el juliol del 2014, es va publicar al web del DARP, un mapa on es pot visualitzar la ubicació geogràfica de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya.
 
Ara s’ha millorat la presentació d’aquest mapa, ja que s’hi poden veure, directament quan s’hi accedeix, la capa amb totes les indústries a la vegada, però també ofereix la possibilitat de seleccionar, únicament, un sector concret (carni, pesca, làctic, begudes, etcètera).
 
Es tracta d’un mapa interactiu que permet, a més, efectuar cerques específiques per nom, municipi, comarca, sector i activitats; i clicant sobre l’establiment industrial, s’accedeix a la seva informació. 
 
Tota aquesta informació és de gran utilitat, no només per al DARP, sinó també per a altres departaments, administracions, institucions, associacions, i especialment per al mateix sector i per al ciutadà.
 
L’accés a la informació es pot realitzar a través de l’enllaç següent:  
 
A més, en l’apartat “indústries agroalimentàries de Catalunya”, s’hi poden trobar els 5 llistats que ja es publiquen habitualment: per comarques (pdf), per activitats (pdf), per titularitat (pdf.), i els 2 llistats de totes les indústries (formats excel i csv).
 
La publicació d’aquestes dades té l’objectiu de posar a l’abast de terceres persones, empreses i organitzacions les dades de totes aquestes indústries i entitats amb seu a Catalunya.