AJUTS | 11/07/2017  RuralCat

Convocatòria d'ajuts per a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals

Es tracta d'una línia d'ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals. Termini de la convocatòria 2017 finalitza el 5 d'octubre.

Ja ha estat publicada al DOGC la RESOLUCIÓ ARP/1369/2017, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2017, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 350507).

L’objectiu d'aquests ajuts és fomentar la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals constituïdes com a pimes, d'acord amb l'assoliment d'un pla empresarial durant cinc anys.

El termini de convocatòria 2017 és del 16 de juny al 5 d’octubre de 2017, inclòs.