AGROALIMENTACIÓ | 14/07/2017  RuralCat

Nou cercador del RSIPAC

Un nou cercador permet consultar públicament el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC). S'hi pot consultar la informació disponible sobre les empreses en actiu, els seus establiments i les activitats que realitzen.

El resultat de la consulta es visualitza en pantalla i també permet l’explotació de les dades per obtenir-ne llistats i extraccions en els formats csv, xls i pdf.

Estan subjectes a inscripció al RSIPAC:

  • Les empreses i els establiments alimentaris que es dediquin a la producció, l’envasament, l’emmagatzematge, la distribució, el transport i la importació de productes alimentosos i alimentaris, de coadjuvants tecnològics i de materials destinats a estar en contacte amb els aliments.
  • Les empreses distribuïdores d’aigua de consum públic mitjançant dipòsits i cisternes mòbils, i
  • Les empreses i els establiments de restauració col·lectiva social.

El cercador també disposa d’un entorn de participació perquè els titulars dels establiments puguin comunicar les incidències en les seves dades registrades.