104 MILIONS EN EXPORTACIONS | 12/01/2011  RuralCat

La Xina s'interessa pel sector agroalimentari espanyol

La Xina, una de les grans potències econòmiques en expansió, està interessada en conèixer els plans de modernització de regadius i les tecnologies que s'hi apliquen a Espanya, així com el funcionament de les confederacions hidrogràfiques i de les institucions tradicionals en matèria de gestió de l'aigua per a regadiu, com són les comunitats de regants.

reg_cont_12_01_11

 

 
Així es desprèn de la jornada "El sistema agroalimentari a Xina i Europa", celebrada a la seu del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i organitzada per les Associacions d'Enginyers Agrònoms de l'Estat i el Cos Nacional Veterinari.
 
I és que Espanya i la Xina tenen en comú una rica varietat productiva gràcies a la diversitat dels seus territoris i les diferents variables agroclimàtiques. Ambdues comparteixen la necessitat de buscar solucions per pal·liar els dèficits hídrics de moltes de les seves àrees de conreu. A més, en el 2009, les exportacions del sector agroalimentari espanyol a aquest país van suposar més de 104 milions d'euros, un 30% més en relació amb l'any anterior, i les xifres parcials de 2010 mostren que la tendència continua.
 
Segons el MARM, l'agricultura, a l'igual que Espanya, té un paper social rellevant en el país xinès, que s'esforça per modernitzar el seu sistema productiu i ser capaç de subministrar aliments en qualitat i en quantitat, tant per al seu gran mercat interior com per a l'exportació.  
 
Pel que fa a l'intercanvi de productes, a la jornada es va assenyalar que és important no només atendre al comerç de productes tan importants com l'oli d'oliva i el pernil ibèric, sinó també impulsar els intercanvis tecnològics i de coneixements relacionats amb els sistemes agroalimentaris. De fet, Espanya és el primer exportador d'oli d'oliva a la Xina, amb una quota superior al 44% del mercat.
 
Respecte als productes pesquers, el MARM ha destacat que Espanya ocupa la primera posició en exportacions de pop (55% de la quota del mercat xinès) i des que es va firmar en el 2008 el protocol que permet exportar productes del porc a la Xina, aquests s'han convertit en la primera partida exportadora, essent Espanya el país europeu amb més empreses autoritzades a exportar.