AJUTS | 27/07/2017  dar

EL DARP aprova 242 sol·licituds d'ajut a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader

Estan adreçats principalment a projectes per a la transformació i comercialització del productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural

Espais naturals de Ponent. Font: Generalitat de Catalunya

Espais naturals de Ponent. Font: Generalitat de Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 242 sol·licituds d'ajut destinades a projectes de desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals Leader, corresponents a l'any 2016, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020.

L'objectiu principal d'aquests ajuts és el de fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d'activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per al 2018, la qual cosa suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Els projectes s'han gestionat a través dels 11 grups d'acció local Leader que el DARP va seleccionar per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020.

 

Pel que fa a la tipologia de projectes que es subvencionaran, destaquen els 85 projectes del sector serveis i els 82 del sector agroalimentari.