Un document presentat al VII Congrés Forestal Espanyol analitza els factors socioeconòmics que poden afectar les diferents alternatives d'instruments polítics i els seus aspectes de disseny, la rellevància d'aquesta informació en el disseny de polítiques basades en evidències, i l'aproximació als efectes sobre els possibles agents afectats (usuaris i gestors del bosc).