AJUTS | 03/08/2017  DARP

Tercera convocatòria dels ajuts a la Cooperació per a la Innovació del PDR 2014-2020

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha convocat els ajuts destinats a la Cooperació per a la Innovació, corresponents a 2017, per un import total de 4.000.000 euros.

Davant l’èxit de les convocatòries 2015 i 2016 d’aquest instrument facilitador de la innovació, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha convocat novament avui els ajuts destinats a la Cooperació per a la Innovació, per un import total de 4.000.000 euros. Aquest import incrementa en 500.000 euros el pressupost de les convocatòries anteriors i està cofinançat en un 43% amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquesta línia d’ajuts és un dels instruments destinats a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i forestal, un dels reptes del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 en línia amb les prioritats de la Unió Europea.

L’objectiu d’aquest ajut, que compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR de Catalunya, és facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors. Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació a partir del treball de col·laboració entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca i altres agents de la cadena) per fer front a problemàtiques reals i concretes del sector.

Durant les convocatòries 2015 i 2016 es va aprovar un total de 78 iniciatives de Grups Operatius, per un valor total de 7.000.000 euros. D’aquestes iniciatives, 33 corresponen a plantejament i redacció de projectes d’innovació, i 45 corresponen a projectes pilot innovadors.

Els projectes pilot es troben en aquests moments en fase d’execució, donat que es tracta de projectes plurianuals. Els corresponents a la convocatòria 2015 finalitzaran durant el proper mes de setembre i, per tant, ja es podrà disposar dels primers resultats definitius.

Els resultats dels projectes subvencionats es transfereixen al sector a través de la Xarxa d’innovació agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat), i de la Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Aquests ajuts han estat convocats per la RESOLUCIÓ ARP/1868/2017, de 20 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 357671). DOGC núm. 7426 del 03.08.2017

El termini de presentació de sol·licituds és del 4/08/2017 fins al 15/11/2017 (ambdós inclosos).