RAMADERIA | 07/08/2017  DARP

El DARP preveu crear un grup d'experts en Benestar animal per reduir la necessitat de l'escuat en el bestiar porcí

Aquest grup estarà format per veterinaris, representants del sector, experts acadèmics i tècnics investigadors de l'IRTA per tal de dissenyar línies de treball que s'adaptin a les recomanacions europees sobre benestar animal en l'explotació.

En el marc del Consell Català de la Innovació Agroalimentària (Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari de Catalunya), que pot acordar la constitució de comissions tècniques específiques, el DARP té prevista la creació d’un grup d’experts en benestar animal que valorarà les línies de treball a desenvolupar pel sector productor porcí per tal de poder aplicar la Recomanació 2016/336 sobre mesures per reduir la necessitat de l’escuat en el bestiar porcí.

Aquest grup estarà format per veterinaris d’explotació, representants del sector porcí (personal de les organitzacions professionals i associacions representatives del sector), veterinaris lliures, experts acadèmics universitaris i tècnics investigadors de l’IRTA per tal d’unir esforços i dissenyar les línies de treball que el sector porcí, com altres sectors en un futur a mig o llarg termini, haurà de desenvolupar per tal d’adaptar-se als nous reptes que plantegen les recomanacions europees en la millora del benestar animal en l’explotació.

Per a més informació en relació a les mesures per a prevenir la caudofàgia i evitar l’escuat en el bestiar porcí i les mesures que s’estan duent a terme per part del Departament, podeu dirigir-vos al següent enllaç.