PROMOCIÓ I EXPORTACIÓ | 13/01/2011  RuralCat

El MARM convoca ajuts per promocionar productes en tercers països

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha publicat, en el Butlletí Oficial de l'Estat, una convocatòria d'ajuts per a programes d'informació i promoció de productes agrícoles en tercers països. El termini per presentar les sol·licituds és fins al 31 de març de 2011.

bodegón_cont_13_01_11

Font: Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.

 

Els beneficiaris d'aquests ajuts, segons s'especifica en la Resolució, poden ser organitzacions, professionals i interprofessionals, representatives del sector agroalimentari a Espanya, que portin a terme programes d'informació i promoció en tercers països.
 
L'import total dels ajuts serà el que determini la Comissió Europea i compta amb un finançament tripartit, és a dir, la Comunitat Europea aportarà un màxim del 50% del cost total del programa, un 20% anirà a càrrec de les organitzacions professionals i interprofessionals, i un 30% a càrrec de l'Estat.
 
L'aprovació de les sol·licituds, que hauran d'anar acompanyades de la documentació corresponent, dependran d'una Comissió de Valoració, que s'encarregarà d'examinar-les i enviar les seleccionades a la Comissió Europea, qui tindrà l'última paraula per donar la seva conformitat, total o parcial, als programes presentats.
 
Entre els criteris d'evaluació es valorarà l'interès del programa per a la situació del mercat, les necessitats del sector i per al grup de destinataris, així com la qualitat i eficàcia del programa, la seva dimensió comunitària i la seva rendibilitat. Un dels requisits del programa és que tinguin una duració mínima d'un any i màxima de tres.
 
Entre els productes que podran ser objecte de les accions que es realitzin en tercers països s'hi troben: carns, productes làctics, oli d'oliva, vins i begudes espirituoses de qualitat, fruites i hortalisses, transformats de cereals, lli tèxtil, plantes vives i productes amb DOP, IGP, ETG, o d'agricultura ecològica. Aquestes accions es podran dur a terme en els mercats de zones geogràfiques de l'Àfrica Septentrional, Amèrica Llatina, Nord Amèrica, Orient Pròxim i Mitjà, o el Sud-est Asiàtic.