AGROALIMENTACIÓ | 29/08/2017  DARP

Cap al Pacte Nacional per a la Política Alimentària de Catalunya

El Govern vol assolir el consens de la majoria dels agents i institucions per a impulsar una Política Alimentària i de Desenvolupament Rural i Marítim de país, basada en la producció local d'aliments i la gestió sostenible del medi, que contribueixi a la cohesió socioeconòmica del territori i a la sobirania alimentària de Catalunya.

Moment de la trobada per assentar les bases del Pacte Nacional per a la Política Alimentària i de Desenvolupament Rural i Marítim de Catalunya. Font: DARP

Moment de la trobada per assentar les bases del Pacte Nacional per a la Política Alimentària i de Desenvolupament Rural i Marítim de Catalunya. Font: DARP

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, s’ha reunit amb representants del sector productor –membres de la Taula Agrària i del Centre de la Propietat Forestal- per assentar les bases d’un futur Pacte Nacional que reconegui i comparteixi els objectius d’aquestes polítiques.

El Departament d’Agricultura i el sector productor s’han compromès a treballar conjuntament en aquest Pacte Nacional, que ha de permetre articular una política agrària, pesquera, forestal i alimentària pròpia, amb una visió àmplia i transversal des de la producció fins al consumidor, que doni protagonisme a la producció local d’aliments i a la nostra cultura gastronòmica, que vetlli per la sanitat, la seguretat i la qualitat, i promocioni dietes saludables a partir de produccions i aliments sans i sostenibles que contribueixin al desenvolupament del país.

La consellera Serret ha destacat la “importància d’establir, com a país, una política alimentària compartida amb tota la societat, construïda des de la producció i arrelada al territori. L’alimentació és una política bàsica de qualsevol societat i Catalunya ha de ser conscient del seu patrimoni”. “Per això”, ha subratllat la consellera, “és important tirar endavant un Pacte Nacional d’aquestes característiques, que ens permeti fer front als reptes del segle XXI”.

Aquesta ha estat una primera reunió amb representants dels sindicats Unió de Pagesos (UP) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), i del Centre de la Propietat Forestal (CPF), a la qual seguiran altres trobades amb diferents col·lectius, com ara el pesquer i l’aqüícola.

Tal i com s’ha acordat en la reunió, la proposta que es concerti amb els sectors productors serà traslladada al Consell Català de l’Alimentació (CCA), òrgan consultiu i participat pels diferents àmbits de Govern i representants de la societat civil concernits amb l’alimentació, aprovat pel Govern i que es constituirà en els propers dies.
 

Informació relacionada