INNOVACIÓ | 30/08/2017  DARP

Selecció d'experts per a tres nous Grups de discussió de l'Associació Europea per a la Innovació

Fins el 6 de setembre es poden presentar candidatures per formar part de tres nous Grups de discussió: Transformació dels sòls agraris de font d'emissió a embornal de carboni, Horticultura circular i Increment de la producció i la utilització d'energies renovables a les explotacions agràries.

L’Associació Europea per a la Innovació (EIP), que forma part de l’estratègia europea de creixement i ocupació (Europa 2020), té per objectiu contribuir a assolir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En concret l’Associació dedicada al sector agrari (EIP-AGRI) treballa per potenciar la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari i forestal i així aconseguir més i millor resultats amb menys recursos.

Dins de l’EIP-AGRI, els Grups de discussió (grups temporals d'experts) són els encarregats de realitzar un balanç de la situació actual de diferents sectors o temes, identificar idees per a la recerca aplicada, posar en relleu les possibles solucions als problemes identificats i proposar accions innovadores. Fins al moment ja s’han posat en marxa 24 Grups de discussió.

Actualment hi ha un termini obert per a la presentació de candidatures per formar part de tres nous Grups de discussió (Focus Groups), que treballaran els següents temes:

  • Transformació dels sòls agraris de font d’emissió a embornal de carboni
  • Horticultura circular
  • Increment de la producció i la utilització d’energies renovables a les explotacions agràries


Els perfils de les persones que es cerquen per formar part d’aquests grups són: agricultors/es, assessors/es, científics i altres actors rellevants. Les persones que presentin la seva candidatura han de poder expressar-se correctament en anglès.

El termini per presentar les candidatures és el dijous 6 de setembre de 2017, abans de les 23:59 hrs CET (hora de Brussel·les).

Per a més informació sobre aquestes noves convocatòries poden consultar el web de l’EPI-Agri on s’explica les tasques d’aquests Grups de discussió.
 

Informació relacionada